اصغر پاشاپور

سروکله زدن‌های حاج قاسم با محافظش آقا اصغر

وقتی شهید اصغر پاشاپور بی‌تابی می‌کند تا حاج قاسم را از خطر دور کند، حاج قاسم خطاب به او می‌گوید:
۱۴۰۲-۱۱-۱۴ ۱۸:۵۸