شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

 

شهدا
نام پدر: کربلائی علی _____ محل تولد: تربت حیدریه
نام مادر: _____ محل شهادت: مکه معظمه
نام پدر: محمد صادق _____ محل تولد: کاشمر
نام مادر: _____ محل شهادت: مکه‌مکرمه‌
نام پدر: پیرمراد _____ محل تولد: مشهد
نام مادر: _____ محل شهادت: باختران‌
نام پدر: علی _____ محل تولد: قائم شهر
نام مادر: _____ محل شهادت: قائمشهر(ترک محله)
نام پدر: خیرالله _____ محل تولد: تنكابن
نام مادر: حبیبه منتقمی _____ محل شهادت: همدان
نام پدر: شیرویه _____ محل تولد: بابل
نام مادر: حوا علی نژاد _____ محل شهادت: باختران
نام پدر: مرتضی _____ محل تولد: تنكابن
نام مادر: صفورا درخشان _____ محل شهادت: گیشا(کوی نصر)تهران
نام پدر: سید علی _____ محل تولد: نور
نام مادر: زینب موسوی _____ محل شهادت: تهران
نام پدر: سید جلال _____ محل تولد: قائم شهر
نام مادر: سیده نرجس فاظلی _____ محل شهادت: مکه
نام پدر: مهر شاه _____ محل تولد:
نام مادر: _____ محل شهادت:

ابزار هدایت به بالای صفحه