شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

 

شهدا
نام پدر: عباسعلی _____ محل تولد: شیروان
نام مادر: _____ محل شهادت: مکه‌مکرمه‌
نام پدر: عزیزالله _____ محل تولد: شیروان
نام مادر: _____ محل شهادت: دزفول
نام پدر: میرزا آقا _____ محل تولد: بیرجند
نام مادر: _____ محل شهادت: خرمشهر
نام پدر: حاجی حسین _____ محل تولد: کاشمر
نام مادر: _____ محل شهادت: مکه‌مکرمه‌
نام پدر: ابوطالب _____ محل تولد: مشهد
نام مادر: _____ محل شهادت: مکه‌مکرمه‌
نام پدر: محمد _____ محل تولد: قاین
نام مادر: _____ محل شهادت: مکه‌مکرمه‌
نام پدر: ابراهیم _____ محل تولد: مشهد
نام مادر: _____ محل شهادت: ابهای‌خلیج‌فارس
نام پدر: غلام _____ محل تولد: مشهد
نام مادر: _____ محل شهادت: ابادان‌
نام پدر: عزیز _____ محل تولد: مشهد
نام مادر: _____ محل شهادت: ابادان‌
نام پدر: رجبعلی _____ محل تولد: مشهد
نام مادر: _____ محل شهادت: خسروی‌نو

ابزار هدایت به بالای صفحه