شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

 

شهدا
نام پدر: محمد علی _____ محل تولد: مشهد
نام مادر: _____ محل شهادت: مقابل استانداری
نام پدر: امیر _____ محل تولد: مشهد
نام مادر: _____ محل شهادت: چهار راه لشگر
نام پدر: استاد غلامرضا _____ محل تولد: مشهد
نام مادر: _____ محل شهادت: مکه‌مکرمه‌
نام پدر: ابوالقاسم _____ محل تولد: رامسر
نام مادر: _____ محل شهادت: خاش
نام پدر: محمد علی _____ محل تولد: تنکابن
نام مادر: _____ محل شهادت: کوی گیشا(کوی نصر)
نام پدر: محمد علی _____ محل تولد: تنکابن
نام مادر: _____ محل شهادت: کوی گیشا(کوی نصر)
نام پدر: عبدالظاهر _____ محل تولد: مشهد
نام مادر: _____ محل شهادت:
نام پدر: کربلایی غلام _____ محل تولد: مشهد
نام مادر: _____ محل شهادت: مکه‌مکرمه‌
نام پدر: گنجعلی _____ محل تولد: مشهد
نام مادر: _____ محل شهادت: اهواز
نام پدر: قدرت _____ محل تولد: قوچان
نام مادر: _____ محل شهادت: خزانه‌بخارائی‌

ابزار هدایت به بالای صفحه