شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[4 / 5 / 1400] روایت «مرصاد» از زبان شهید «صیاد»؛
[4 / 5 / 1400] زندگی در کانادا و شهادت در سوریه؛
[4 / 5 / 1400] یکی از پرستاران رزمنده دوران دفاع مقدس روایت کرد؛
[4 / 5 / 1400] در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مق ...
[4 / 5 / 1400] توصیه امام خامنه‌ای جهت تبیین توطئه‌های منافقین ...
[4 / 5 / 1400] ماجرای کمتر شنیده شده از حج خونین سال ۶۶؛
[5 / 5 / 1400] توهمی 48 ساعته برای فتح تهران؛
[4 / 5 / 1400] سختی مضاعف ایام اسارت با شنیدن خبر اسیر شدن خان ...
[5 / 5 / 1400] در بیانیه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مط ...

 

کارنامه دفاع مقدس
یکي دیگر از عملیاتهاي نامنظم در سال 1366 که توسط نـیروي زمیـني سپاه پاسـداران انقــلاب اســلامي و بــا هدایت و فرماندهي قرارگاه  رمضان  و همکاري معارضان کرد عراقي به اجـرا درآمـد عملیات &nbs ...
نیروي زمیني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در پاســخ بـه شرارتهاي عراق در بمباران شهرهاي مسکوني ایـران و بـراي انهــدام تاسیسات نظامي ­ اقتصادي دشــمن طــرح عملیـات  ظفر 2  را با فرماندهي و ...
قرارگاه عملیاتی و برون مرزی  رمضان  نـیروی زمیـنی سـپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری معارضان کرد عــراقی در روز 28 آبـان ماه 1366 عملیات نـامنظم  ظفـر 4  را در اسـتان  دهـ ...
در طی سال 1366 قرارگاه  رمضان  سپاه پاسداران انقـلاب اسـلامی با اجرای چند رشته عملیات پی درپی و نفوذي دشمن را در محور شـمالی جبهه جنگ مضطر و توان و توجه بالایی از فرمانـدهان ارتـش عـراق را م ...
عملیات  ظفر 6  در 5 اسفندماه 1366 با هــدف آزادسـازی بلندي های منطقـه عمومـی  سـنگاو  در شـرق اســتان  کرکوک  کردستان عراق­ عمق جبهه شمالی دشمن ­ و در اوج سرما و ...
نیروهای قرارگاه  رمضان  سپاه پاسداران انقـلاب اســلامی با همکاری معارضان کرد عراقی در روز 23 اسفند مـاه 1366 عملیـاتی را بــا نام  ظفر 7  با رمز  یا محمـد رسـول الله   در ...
منطقه عمومي پنجوین در شمالغرب ایران چندین بـار صـحنه درگـیري نیروهاي ایراني و عراقي بود این منطقه در دو محور توتمان و دره میانـه اهمیت ویژه اي دارد. لشکر 30 گرگان از نیروي زمیني ارتش جمهـوري اسلامي ای ...

ابزار هدایت به بالای صفحه