شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[4 / 5 / 1400] روایت «مرصاد» از زبان شهید «صیاد»؛
[4 / 5 / 1400] زندگی در کانادا و شهادت در سوریه؛
[4 / 5 / 1400] یکی از پرستاران رزمنده دوران دفاع مقدس روایت کرد؛
[4 / 5 / 1400] در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مق ...
[4 / 5 / 1400] توصیه امام خامنه‌ای جهت تبیین توطئه‌های منافقین ...
[4 / 5 / 1400] ماجرای کمتر شنیده شده از حج خونین سال ۶۶؛
[5 / 5 / 1400] توهمی 48 ساعته برای فتح تهران؛
[4 / 5 / 1400] سختی مضاعف ایام اسارت با شنیدن خبر اسیر شدن خان ...
[5 / 5 / 1400] در بیانیه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مط ...

 

کارنامه دفاع مقدس
دوراندیشي کارشناسان نظامي ارتش جمهوري اسلامي ایران در حفـظ سرپل غرب کرخه در منطقه شوش و پل کرخه و تـداوم حضـور در ایـن مناطق در مقابل عراقي ها موجب گردید تا گسترش این سرپل ها مـورد توجه قرار گیرد. اشت ...
تپه سرخ یا تپه سرخه واقع در منطقه عملیاتي سـومار در مورخـه سـوم مهرماه 1364 و آغاز پنجمین سال جنگ بین عراق و ایران شــاهد یک نبرد محدود توسط رزمندگان تیپ سوم لشکر 81 زرهي کرمانشاه بـود.  هدف تعیی ...
تداوم وضعیت نیروهاي ایراني و عراقي در غرب رودخانه کرخه بویژه در منطقه شوش چندان به نفع رزمندگان ارتش اسلام نبود.  هرچند عراقي ها نیز در این منطقه به اجبار زمین گیر و متوقف شده بودنـد ولــي براي خ ...
نیروهای لشگر انصار الحسین (ع) سپاه پاسداران انقــلاب اسـلامی با هدایت قرارگاه سپاه هفتم قدس در 21 بهمن ماه 1362 و با رمز  لبیک یا خمیـنی  از جنـوب غـربی شـهر مـرزی  مـریوان  بـه سو ...
بعد از انجام عملیات کربلاي 5 که منجر به انهــدام بخشـي از ماشین جنگي عراق شد ارتش شکست خورده عراق ناگزیر از وضــعیت پیش آمده و در حال آسیب پذیري فوق العاده در منطقه کانال زوجــي تـا نهر جاسم گرفتار بو ...
در روزهاي پایاني جنگ تحمیلي و دقیقــاً بعــد از 48 ساعت از اعلان پذیرش و موافقت ایران با قطع نامه 598 شوراي امنیت ســازمان ملل متحد در بیست و نهم تیرماه 1367 4 تیپ از یگانهاي عراقي مستقر در منطقه عموم ...
براي اینکه عراق بتواند ارتفاعات سرکوب به گردنــه کاسـه گران را در منطقه گیلانغرب جمهوري اسلامي ایران اشغال نماید در حمله سراسري خود از محور خسروي قصرشرین ­ امام حسن بـه گیلانغـرب اسـتفاده نمود. &n ...
دو ماه پیش از عملیات توکل در منطقه عمومی آبادان عملیات دیگری در همین منطقه به شکست انجامیده بود. فرمانـدهان سـتاد ارونـد و سـتاد مشترک ارتش بر آن شدند تا برای شکست محاصره چهار ماهه آبادان و بازپس گیری ...

ابزار هدایت به بالای صفحه