شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

 

دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهیدمحسن جواهری

سردار غلام‌حسین غیب‌پرور صبح امروز شنبه هفتم اسفند با حضور در منزل مادر شهید محسن جواهری کاشانی با خانواده این شهید مفقودالاثر دفاع مقدس دیدار و خبر پیدا شدن پیکر مطهر این شهید را بعد از 32 سال به مادر و خانواده این شهید اعلام کرد.
عکس: حسین مرصادی/ فارس نیوز


دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهیدمحسن جواهری
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهی ...
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهیدمحسن جواهری
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهی ...
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهیدمحسن جواهری
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهی ...
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهیدمحسن جواهری
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهی ...
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهیدمحسن جواهری
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهی ...
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهیدمحسن جواهری
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهی ...
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهیدمحسن جواهری
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهی ...
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهیدمحسن جواهری
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهی ...
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهیدمحسن جواهری
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهی ...
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهیدمحسن جواهری
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهی ...
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهیدمحسن جواهری
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهی ...
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهیدمحسن جواهری
دیدار سردار غیب پرور با خانواده شهی ...

ابزار هدایت به بالای صفحه