شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

 

ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت

ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت همراه با رونمایی از تقریظ‌های مقام معظم رهبری بر چهار كتاب حوزه دفاع مقدس صبح چهار شنبه بیستم بهمن با حضور سردار جعفری فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حسینه امام خمینی (ره) استان همدان برگزار شد./ فارس نیوز


ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت

ابزار هدایت به بالای صفحه