شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

 

تصاویر/ مراسم بزرگداشت مدافع حرم شهید محمدحسین بشیری در همدان

مراسم بزرگداشت مدافع حرم شهید محمدحسین بشیری با حضور خانواده شهید، مسئولان لشگری و کشوری و جمع کثیری از مردم در مسجد مهدیه همدان برگزار شد.


مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری در همدان
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری ...
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری در همدان
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری ...
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری در همدان
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری ...
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری در همدان
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری ...
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری در همدان
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری ...
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری در همدان
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری ...
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری در همدان
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری ...
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری در همدان
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری ...
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری در همدان
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری ...
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری در همدان
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری ...
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری در همدان
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری ...
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری در همدان
مراسم بزرگداشت شهید محمدحسین بشیری ...

ابزار هدایت به بالای صفحه