شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

 

تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در همدان

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید محمدحسین بشیری در سوریه صبح امروز با حضور مردم همدان برگزار شد. پاسدار شهید «محمدحسین بشیری» از مدافعان حرم آل الله در عملیات مستشاری و در راستای حفظ و حراست از حرم حضرت زینب(س) دیروز در سوریه به شهادت رسید.


تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در همدان
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در ه ...
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در همدان
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در ه ...
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در همدان
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در ه ...
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در همدان
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در ه ...
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در همدان
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در ه ...
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در همدان
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در ه ...
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در همدان
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در ه ...
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در همدان
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در ه ...
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در همدان
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در ه ...
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در همدان
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در ه ...
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در همدان
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در ه ...
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در همدان
تشییع پیکر شهید محمدحسین بشیری در ه ...

ابزار هدایت به بالای صفحه