شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

 

صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی حلب

منطقه صلاح‌الدین در جنوب غرب حلب، شاید یکی از خطرناکترین مناطق مسکونی در جهان باشد که تنها با نصب پرده‌هایی در وسط هر کوچه میان مردم و تروریست ها تقسیم شده است. فاصله مردم و تروریست ها در بعضی از مناطق صلاح‌الدین تنها به 50 متر میرسد. تراکم جمعیتی در این منطقه بالا است و مشکلاتی نظیر بی آبی و نبود برق و گاز در کنار ناامنی، بر سختی زندگی روزمره افزوده است. جوان ها با عضویت در ارتش و گروه های جهادی، وظیفه دفاع از محله های خود را بر عهده گرفته اند.
عکس: علی خارا/فارس


صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی حلب
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی ...
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی حلب
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی ...
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی حلب
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی ...
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی حلب
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی ...
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی حلب
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی ...
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی حلب
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی ...
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی حلب
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی ...
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی حلب
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی ...
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی حلب
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی ...
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی حلب
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی ...
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی حلب
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی ...
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی حلب
صلاح‌الدین خطرناکترین منطقه مسکونی ...

ابزار هدایت به بالای صفحه