ساماندهی ۱۲ هزار و ۶۶۵ گلزار شهید تا پایان آبان ماه سال جاری

به گزارش تا شهدا؛ علیرضا امینی درباره آخرین وضعیت ساماندهی گلزارهای منور شهدا در سراسر کشور تا پایان آبان ماه ۹۴، گفت: کار ساماندهی ۴ هزار و ۴۷۵ گلزار تک مزاری در کشور خاتمه یافته است و ۶۱ گلزار تک مزاری نیز در دست ساماندهی قرار دارند و کار ساماندهی ۲ هزار و ۴۶۸ گلزار تک مزاری نیز آغاز نشده است.
وی با اشاره به وضعیت ساماندهی گلزارهای ۲ تا ۵ مزاری تا پایان آبان ماه ۹۴ گفت: ۴ هزار و ۹۵۳ گلزار به‌صورت کامل ساماندهی شده‌اند و ۱۴۰ گلزار نیز در دست ساماندهی قرار دارند. همچنین کار ساماندهی ۳ هزار و ۱۴۷ گلزار نیز آغاز نشده است.
سرپرست اداره کل ساماندهی گلزارهای شهدا افزود: هزار و ۵۵۶ گلزار ۶ تا ۱۰ مزاری ساماندهی شده‌اند و ۸۴ گلزار نیز در این گروه در دست ساماندهی قرار دارند و ۶۵۷ گلزار ۶ تا ۱۰ مزاری هنوز در مرحله ساماندهی قرار نگرفته‌اند. آمار مربوط به ساماندهی گلزارهای ۱۱ تا ۲۰ مزاری نیز نشان‌دهنده اتمام کار ۸۶۳ گلزار، در دست اجرا بودن ۶۲ گلزار و ۲۳۲ گلزار اقدام نشده است.
امینی در ادامه گفت: ۴۹۵ گلزار ۲۱ تا ۵۰ مزاری ساماندهی شده‌اند و در این گروه ۳۸ گلزار نیز در حال ساماندهی هستند و ۷۶ گلزار هم تاکنون به مرحله ساماندهی نرسیده‌اند. در بخش گلزارهای ۵۱ تا ۱۰۰ مزاری نیز ۱۵۰ مزار به‌صورت کامل ساماندهی شده‌اند، ۱۳ گلزار در حال ساماندهی هستند و ۲۲ گلزار نیز اقدام نشده هستند. همچنین در بخش ساماندهی گلزارهای ۱۰۱ مزاری به بالا به ترتیب ۱۷۳ گلزار به‌صورت کامل ساماندهی شده‌اند، ۳۸ گلزار در دست اجرا قرار دارند و ۱۷ گلزار نیز اقدام نشده هستند.
وی درباره آمار کلی ساماندهی گلزارهای منور شهدا تا پایان آبان ماه ۹۴ گفت: به‌طور کلی ۱۲ هزار و ۶۶۵ گلزار منور شهدا معادل ۶۴ و ۲۲ صدم درصد به‌صورت کامل ساماندهی شده‌اند، ۴۳۶ گلزار معادل ۲ و ۲۱ صدم درصد در دست اجرا قرار دارند و ۶ هزار و ۶۱۹ گلزار منور معادل ۳۳ و ۵۶ صدم درصد نیز در وضعیت اقدام نشده قرار دارند.
سرپرست اداره کل ساماندهی گلزارهای شهدا در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ساماندهی مزارهای منور شهدا در سراسر کشور تا پایان آبان ماه ۹۴ اشاره کرد و گفت: ۴ هزار و ۴۷۵ مزار تک مزاری ساماندهی شده‌اند و ۶۱ مزار نیز در دست اجرا قرار دارند. در این بخش نیز ۲ هزار و ۴۶۸ مزار اقدام نشده هستند. آمار مربوط به مزارهای منور ۲ تا ۵ مزاری نیز نشان دهند اتمام کار ساماندهی ۱۵ هزار و ۷۹ مزار خاتمه یافته، ۴۷۵ مزار در دست اجرا و ۹ هزار و ۳۱۴ مزار اقدام نشده است.
امینی درباره وضعیت مزارهای ۶ تا ۱۰ مزاری، گفت: ۱۱ هزار و ۸۰۱ مزار به‌صورت کامل ساماندهی شده‌اند و ۶۶۴ مزار نیز در دست اجرا قرار دارند. همچنین ۴ هزار و ۸۶۲ مزار اقدام نشده هستند.
وی افزود: در بخش مزارهای ۱۱ تا ۲۰ مزاری تاکنون ۱۲ هزار و ۳۵۹ مزار ساماندهی شده‌اند، ۹۰۲ مزار در دست اجرا قرار دارند و ۳ هزار و ۲۱۳ مزار اقدام نشده هستند. در قسمت مزارهای ۲۱ تا ۵۰ مزاری نیز ۱۵ هزار و ۲۰۹ مزار ساماندهی شده‌اند، هزار و ۱۷۹ مزار نیز در دست ساماندهی هستند و ۲ هزار و ۳۶۳ مزار نیز تاکنون به مرحله ساماندهی نرسیده‌اند.
سرپرست اداره کل ساماندهی گلزارهای شهدا ادامه داد: در بخش مزارهای ۵۱ تا ۱۰۰ مزاری، ۱۰ هزار و ۴۷۹ مزار به‌صورت کامل ساماندهی شده‌اند، ۹۸۷ مزار در دست اجرا قرار دارند و هزار و ۶۵۸ مزار اقدام نشده هستند. همچنین آمار مزارهای ۱۰۱ مزاری به بالا نشان‌دهنده اتمام کار ساماندهی ۷۲ هزار و ۴۵۴ مزار، در دست اجرا بودن ۴۴ هزار و ۹۹۴ مزار است و ۶ هزار و ۸۳۱ مزار منور شهداست.
وی درباره آمار کلی ساماندهی مزارهای منور شهدا تا پایان آبان ماه ۹۴ گفت: به‌طورکلی ۱۴۱ هزار و ۸۵۶ مزار مطهر شهید معادل ۶۳ و ۹ دهم درصد تا پایان مهرماه ۹۴ ساماندهی شده است و در حال حاضر نیز ۴۹ هزار و ۲۶۲ مزار معادل ۲۲ و ۲ دهم درصد در دست ساماندهی هستند. همچنین تا پایان مهرماه نیز ۳۰ هزار و ۷۰۹ مزار مطهر شهید معادل ۱۳ و ۸۴ صدم درصد هنوز به مرحله ساماندهی نرسیده‌اند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا