شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

 

شهدا
نام پدر: علی بخش _____ محل تولد: قزوین - تنوره-بخش رودبار الموت
نام مادر: ماه بیگم _____ محل شهادت: سقز
نام پدر: حسن _____ محل تولد: بوئین زهرا - سخی آباد
نام مادر: اعظم _____ محل شهادت: سردشت
نام پدر: حمزه علی _____ محل تولد: بوئین زهرا - لیا
نام مادر: سکینه _____ محل شهادت: مریوان
نام پدر: محمد تقی _____ محل تولد: قزوین
نام مادر: صغری _____ محل شهادت: سردشت
نام پدر: قربان _____ محل تولد: شمیرانات
نام مادر: محترم _____ محل شهادت: علی مردان سردشت
نام پدر: محمود _____ محل تولد: تاکستان - بخش ضیاء آباد
نام مادر: حلیمه _____ محل شهادت: علی مردان سردشت
نام پدر: عباس _____ محل تولد: تاکستان - آشتجین
نام مادر: فاطمه _____ محل شهادت: منطقه قروی بجنورد
نام پدر: جهانگیر _____ محل تولد: زنجان - قاضی کندی
نام مادر: زرین تاج _____ محل شهادت: صالح آباد
نام پدر: علی _____ محل تولد: بوئین زهرا - حکیم آباد
نام مادر: مه لقاءخانم _____ محل شهادت: مهاباد
نام پدر: حیدر _____ محل تولد: شمیرانات - ازگل
نام مادر: سکینه _____ محل شهادت: تهران - بیمارستان ساسان

ابزار هدایت به بالای صفحه