شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[27 / 6 / 1400] شرط شهید «صفری» برای شفاعت؛
[27 / 6 / 1400] منزل به منزل نجف آبادی‌ها با شهدای مدافع حرم؛
[27 / 6 / 1400] هفته «دفاع مقدس»؛
[28 / 6 / 1400] جانشین رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع ...
[28 / 6 / 1400] بشارت شهادت فرزند در رویای صادقه؛
[28 / 6 / 1400] بیسیم‌چی حواس پرت و فرکانسی که شنود می‌شد؛
[28 / 6 / 1400] سرپرست کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگرا ...
[28 / 6 / 1400] مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین؛
[28 / 6 / 1400] مشاعره آزادگان ایرانی در ایام اسارت؛

 

شهدا
نام پدر: اکبر _____ محل تولد:
نام مادر: _____ محل شهادت:
نام پدر: سبزعلی _____ محل تولد:
نام مادر: _____ محل شهادت:
نام پدر: عباس _____ محل تولد:
نام مادر: _____ محل شهادت:
نام پدر: مراد _____ محل تولد:
نام مادر: _____ محل شهادت:
نام پدر: حاجی _____ محل تولد: روستای حیدره تابعه شهرستان همدان
نام مادر: صغرا _____ محل شهادت: روستای حیدره تابعه شهرستان همدان
نام پدر: سید علی اکبر _____ محل تولد: روستای سلطان آباد از توابع شهرستان شهریار
نام مادر: صديقه _____ محل شهادت: شهرستان همدان
نام پدر: حسن رضا _____ محل تولد: شهرستان ملایر
نام مادر: صفیه _____ محل شهادت: شهرستان ملایر
نام پدر: اسماعیل _____ محل تولد: روستای شهراب از توابع شهرستان اسدآباد
نام مادر: فیروزه _____ محل شهادت: شهرستان همدان
نام پدر: علی _____ محل تولد: شهرستان همدان
نام مادر: شهربانو _____ محل شهادت: شهرستان همدان
نام پدر: اصغر _____ محل تولد: روستای شورین از توابع شهرستان همدان
نام مادر: ملیحه _____ محل شهادت: شهرستان تهران

ابزار هدایت به بالای صفحه