شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[27 / 6 / 1400] شرط شهید «صفری» برای شفاعت؛
[27 / 6 / 1400] منزل به منزل نجف آبادی‌ها با شهدای مدافع حرم؛
[27 / 6 / 1400] هفته «دفاع مقدس»؛
[28 / 6 / 1400] سرپرست کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگرا ...
[28 / 6 / 1400] جانشین رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع ...
[28 / 6 / 1400] مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین؛

 

کارنامه دفاع مقدس
قصر شیرین
قصر شیرین

همزمان با هجوم سراســري عــراق در 1367/4/31 بـه طرف اهواز نیروهاي عراقي مستقر در منطقه غـرب نـیز در محـور قصـر شـیرین و اطراف آن اقدام به حمله گسترده اي به مواضع نیروهاي ایـراني کردند.  علیرغم اینکه نیروهاي ایراني با اعلان موافقت بـا قطعنامـه 598 آمـاده اجراي آتش بس مي شدند و آمادگي مقابله با این حمله را نداشــتند با تمام توان موجود خود دشمن را قبل از دست یابي به مواضعي در عمـق خاک ایران متوقف کردند. ولي عراقیها که بیشتر قصد جمع آوري اسیر و ایجاد تعادل در مبادله اسرا را داشتند پس از وارد آوردن ضربات خـود و به اسارت گرفتن تعداد قابل توجهي از نیروهاي ایـراني منطقــه را مهیا نمودند تا منافقین را براي ایجاد نبرد داخلــي و ضــربه بـه پیکره نظام جمهوري اسلامي به داخل مرزهاي ایران گسیل نمایند. نتیجه:­ عراقي ها پس از جمع آوري اسیر و زدن ضــربات خــود بر نیروهاي ایراني به طرف ارتفاعات عقب نشیني کردند.­ خسارت قابل توجهي به دو طرف وارد آمد. از تلفات عراقي ها گزارشي به دست نیامده است.­ تعداد زیادي از عراقي ها نیز به اسارت درآمدند که چند افسـر در بیـن آنها دیده شده است.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه