شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
قصر شیرین
قصر شیرین

همزمان با هجوم سراســري عــراق در 1367/4/31 بـه طرف اهواز نیروهاي عراقي مستقر در منطقه غـرب نـیز در محـور قصـر شـیرین و اطراف آن اقدام به حمله گسترده اي به مواضع نیروهاي ایـراني کردند.  علیرغم اینکه نیروهاي ایراني با اعلان موافقت بـا قطعنامـه 598 آمـاده اجراي آتش بس مي شدند و آمادگي مقابله با این حمله را نداشــتند با تمام توان موجود خود دشمن را قبل از دست یابي به مواضعي در عمـق خاک ایران متوقف کردند. ولي عراقیها که بیشتر قصد جمع آوري اسیر و ایجاد تعادل در مبادله اسرا را داشتند پس از وارد آوردن ضربات خـود و به اسارت گرفتن تعداد قابل توجهي از نیروهاي ایـراني منطقــه را مهیا نمودند تا منافقین را براي ایجاد نبرد داخلــي و ضــربه بـه پیکره نظام جمهوري اسلامي به داخل مرزهاي ایران گسیل نمایند. نتیجه:­ عراقي ها پس از جمع آوري اسیر و زدن ضــربات خــود بر نیروهاي ایراني به طرف ارتفاعات عقب نشیني کردند.­ خسارت قابل توجهي به دو طرف وارد آمد. از تلفات عراقي ها گزارشي به دست نیامده است.­ تعداد زیادي از عراقي ها نیز به اسارت درآمدند که چند افسـر در بیـن آنها دیده شده است.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه