شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[27 / 6 / 1400] شرط شهید «صفری» برای شفاعت؛
[27 / 6 / 1400] منزل به منزل نجف آبادی‌ها با شهدای مدافع حرم؛
[27 / 6 / 1400] هفته «دفاع مقدس»؛
[28 / 6 / 1400] جانشین رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع ...
[28 / 6 / 1400] بشارت شهادت فرزند در رویای صادقه؛
[28 / 6 / 1400] بیسیم‌چی حواس پرت و فرکانسی که شنود می‌شد؛
[28 / 6 / 1400] سرپرست کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگرا ...
[28 / 6 / 1400] مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین؛
[28 / 6 / 1400] مشاعره آزادگان ایرانی در ایام اسارت؛

 

کارنامه دفاع مقدس
قصر شیرین
قصر شیرین

لشگر 81 زرهي نیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایــران در حالي که تعدادي از یگانهایش در مناطق مختلف منطقه غرب و شـمالغرب در حال درگیري با ضد انقلاب داخلي بوده و از لشگر جدا شــده بودنـد به تدریج از آذر ماه 1358 گسترش پیدا کرده و حدود 600 کیلومتر از مـرز را در این منطقه پوشش داده بود و براساس طرح عملیاتي ابوذر کـه در خرداد 1359 توسط نیروي زمیني ارتش ایران تهیه شده بود مأموریـت داشت حرکات متجـاوزین عـراقي را بــه تــأخیر انداخته و در مواضع سدکننده در مقابل دشمن دفاع نماید.  این مأموریت به همراه رزمندگاني از سپاه عشایر منطقه و پشتیباني هوانیروز و نیروي هوائي ارتش ایـران با موفقیت انجام گرفت و دشمن در ارتفاعات گاومیشان کــوره موش قراویز بازي دراز تنگ حاجیان چرمیان داربلوط بان سیران کله جوب سارات ها تنگ بیجار تنگ بینا ذیل وکنجانچم (منطقه عمومــي غرب) متوقف گردید. مأموریت مذکور در حالي انجام شد که کــاهش استعداد پرسنلي ناشي از تقلیل خدمت وظیفه و تلفات ناشي از شرکت در عملیات توسعه پدافند داخلي ایران بسیار چشم گیر بود. ارتـش عــراق بـا یک لشگر زرهي و یک تیپ پیاده کوهستاني در این منطقه تجاوز خود را آغاز نمود و تلاش کرد تا قصرشیرین سرپل ذهـاب و گیلانغــرب را در خاک ایران تصرف نموده و در زمین هاي مناسب پدافند کند ولي با تلاش غیور مردان دلاور ارتش جمهوري اسلامي ایران تنها قسمتي از اهداف توسط عراق تصرف شد و از دست یابي به همه اهداف تعیین شده بازماند.نتیجه: ­ یک گردان تانک از لشکر 6 زرهي عراق به میزان 40 درصد منهـدم و گردان یکم تیپ 22 لشگر 8 پیاده کردستان عــراق نــیز به میزان 20 درصد تلفات را متحمل شد.­ شهرهاي خسروي قصرشیرین و قسمتي از دشت ذهاب و ارتفاعـات منطقه در خاک ایران در پنج روز اول نبرد توسط عراق تصرف گردید. 

 

ابزار هدایت به بالای صفحه