شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم مجتبی ذوالفقارنسب؛
[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم محمودرضا بیضائی؛
[28 / 10 / 1399] فرمانده سپاه استان قم؛
[29 / 10 / 1399] بازخوانی وضعیت ارتش، سپاه و نیرو‌های مردمی در س ...
[28 / 10 / 1399] شهید اصغر پاشاپور؛
[29 / 10 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس همدان؛
[29 / 10 / 1399] حجت‌الاسلام‌ محمد‌یاری در همایش سراسری مدیران ب ...

 

کارنامه دفاع مقدس
فکه، شرهانی
فکه، شرهانی

منطقه عمومي موسیان و عین خوش و فکه به علت وجود محورهائي که به دزفول ختم مي شود از نظر عراق هم در ابتداي جنگ و هم در طـول جنگ مورد توجه بود. انجام چهار عملیات موفق در کمتر از سه ماه تـوان نیروهاي عراقي را دوچندان افزایش داده و تداوم حضور نیروهاي آمریکا در خلیج فارس و ادامه درگیریهاي پراکنده دریایي و تهدیــدات سیاسي نظامي براي جمهوري اسلامي ایران موجـب شـده بــود کـه نیروهاي عراقي بتوانند از ضعیف بودن خطوط پدافندي نیروهاي ایراني که به دلیل تمایل به ادامه حملات به سمت عراق غالباً فاقـد موانــع و استحکامات مهندسي بوده استفاده کرده و با انجام مکرر بمباران شیمیایي در منطقه شرهاني و فکه اقدام به تک و حمله بسیار گسترده نمایند. سپاه چهارم و گارد ریاست جمهوري عراق با بکارگیري بیــش از 5 لشــکر زرهي به منظور جمع آوري اسیر و انهدام نیروهاي ایــراني بــا استفاده از حجم غیرقابل تصور آتش توپخانه اقدام به حمله در منطقــه شـرهاني و فکه نمود. لشگرهاي 77 21 و تیپهــاي 40 ســراب و 45 تکاور در منطقه مسئولیت پدافندي و احتیاط را به عهده داشتند.نتیجه:­ عراقي ها با استفاده از اصـل تمــرکز قــوا آتـش پرحجم و بمباران شیمیایي به مواضع نیروهاي ایراني رخنه کرده و تا عمق قابل توجهـي از خاک ایران پیش روي نمـوده و بعـد از جمــع آوري اســیر و غنائم به ارتفاعات مرزي عقب نشیني کردند هرچند دشمن خسارات قابل توجهي وارد کرده و ظاهرا پیروز شد ولي صحنه هایي از ایثار و فداکاري سربازان دلاور اسلام در طول روزهاي نبرد خلق گردید که اوج ایثار و فـداکاري و شهادت را در نهایت مظلومیت ایشان به تصویر کشید.­ این آخرین اقدام عراق در منطقه جنوب اسـت کـه منجـر بـه صـدور اعلامیه پذیرش قطع نامه 598 توسط حضرت امام خمیـني (ره) گردیـد. اقدامي که حماسه اي از گذشت و فـداکاري و اسـوه اي از شـجاعت و شهامت و تصمیم گیري سیاسي و اساسي را به نمایش گذاشت.­ از تلفات و ضایعات عراقي گزارشي دریافت نشده است.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه