شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم مجتبی ذوالفقارنسب؛
[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم محمودرضا بیضائی؛
[28 / 10 / 1399] فرمانده سپاه استان قم؛
[29 / 10 / 1399] بازخوانی وضعیت ارتش، سپاه و نیرو‌های مردمی در س ...
[28 / 10 / 1399] شهید اصغر پاشاپور؛
[29 / 10 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس همدان؛
[29 / 10 / 1399] حجت‌الاسلام‌ محمد‌یاری در همایش سراسری مدیران ب ...

 

کارنامه دفاع مقدس
فرمانده کل قوا خمینی روح خدا
فرمانده کل قوا خمینی روح خدا

مشکل آفریني ها و کارشکني هاي  بني صدر  آن قـدر بـراي رزمندگان و فرماندهان ایـراني عـذاب آور شــده بــود کـه پس از برکناري وي از فرماندهي کل قوا به پیشنهاد و استقبال همه فرماندهان جنگ قرار شده عملیاتي که در جبهه  دارخوین  در حال انجام بود به علامـت رضایت از ایـن کـار حضـرت امـام (ره)   فرمانــده کــل قوا­ خمیني روح خدا  نامگذاري شود.  نیروهاي سپاه پاسداران به مدت 4 ماه بدون سروصدا و جلب توجه دشمن و در نزدیکي نیروهاي عراق شبانه یک کانال به طـول 1300 متر و به شکل   تـي   کـه انتهــاي آن وارد میدان مین در جلوي خاکریز و خط آتش دشمن شده بود حفر کردند. پیشاني ایـن کانـال بـه موازات خط آتش دشمن و بـه فاصـله400 تـا 500 مــتر قـرار داشت. موفقیت در این عملیات زنگ خطري بود براي دشمن تا روي آرامـش و ثبات دائمي خود در منطقه حساب زیادي نکند و بداند که محکـم تـرین جناح هم از ناحیه ایراني ها آسیب پـذیر اسـت. در ایـن حملـه همگـي نیروهاي عمل کننده از سپاه بودند و ارتش با یـک گـردان تانک   ام 47  و آتش توپخانه نیروهاي سپاهي و بسیج را پشتیباني مي کرد. قرار بـود در ساعت 3 و 30 دقیقه بامداد 21 خرداد ماه 1360 حمله آغــاز شود.   ساعت 11 شب خبر برکناري بني صدر از فرماندهي کل قوا توسط امام خمیني (رحمة الله علیه) از رادیو پخش شد و وضعیت در بهترین حالـت ممکن قرار گرفت. این عملیات خـود کلیـدي بـراي بــاز شـدن طلسم محاصره آبادان و آزمایشي براي عملیات بزرگ ثامن الأئمه علیه السلام بود. در این حمله با 3 کیلومتر پیشروي مواضع محکم و مهم دشـمن در این جناح به تصرف درآمده و دست کم 32 دستگاه تانک و نفربر منهدم و تعداد 513 تن از نیروهاي دشمن کشته زخمي و اسیر شدند.  در راه به دست آوردن این پیروزي120 تن از برادران سپاهي به شهادت رسیدند؛ و باعث غنیمت گرفتن 15 دستگاه تانــک و اســارت 170 تن از قواي دشمن شدند.  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه