شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
فتح (9)
فتح (9)

هدف طرح مانور عملیات  فتح 9  انهـدام یگـان هــای دشمن در عمق خاک کردستان عراق بود. این طرح با هـدایت و برنامـه ریـزی قرارگـاه عملیاتی و برون مرزی  رمضان  از نیروی زمینی سپاه پاسـداران انقلاب اسلامی و همکـاری معارضـان کـرد عـراقی طـی پنـج روز در منطقـه شهر خرمال  عـراق بـه انجـام رسـید. عملیـات فتـح 9 در شامگاه 18 مردادماه 1366 و با رمز  یا رسول الله (ص)  آغاز شد و طـی آن مناطق و تاسیساتی بدین شرح آزاد گردیدند:  ­ روســـتاهای  احمـــدآوا   زلـــم   بلانیــه   حنورنوازان   بانی شار  میرپور  و  آموره . ­ بلنــدي هـای 1300 1250 1150 1200 1100 1270 1610 1500 1642. همچنین نیروهای خودی توانستند راه آســفالته سـه شهر  سیدصادق   حلبچه   خرمال  را زیر دید و تـیررس خـود قـرار دهنـد و با انهدام 20 دستگاه خودروی نظامی یک انبار بزرگ مهمات و شماری ســلاح نیمه سنگین تعداد 440 نفر از نیروهای دشمن را کشته زخمی و اسیر نمایند و به مواضع پدافندی خود بازگشتند.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه