شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
فتح (7)
فتح (7)

تداوم عملیات های نامنظم در عمق جبهه دشمن و همکـاری مسـتمر بـا معارضان عراقی که بیشتر آنها از گروه طالبانی (یعنی اتحادیــه میهنی کردستان عراق) بودند ضربات سنگینی بر پیکــر تشـکیلات و سازمان نظامی دشمن وارد می آورد. یکی از مهمترین و کاری ترین حملــه ها از این دست عملیات  فتح 7  بود که طـی آن نیروهــای خـودی تحت امر قرارگاه برون مرزی  رمضـان  بـا رمــز  یـا فاطمه الزهرا (س)  و یگان هایی از معارضان کرد عراق با هدف انهدام تاسیسات نظامی و اقتصادی دشــمن در منطقــه  حلبچه   شانه دری   سیدصادق  و اربیت  در روز 7 تیرماه 1366 وارد عمل شدند. نیروها بــا انهــدام ساختمان مرکزی پارازیت محـور  چنـاق چیـان  و دکـل مخــابراتی و پسـت برق شهر سیدصادق عراق را به مدت چند ساعت تحت کنـترل خـود گرفتنـد و در همین فاصله به تخریب ساختمان های دولتی پرداختند. همچنین طی این حمله به پادگان های شهرهای سیدصادق حلبچه و یگان ضدشورش این شهر خسارات سنگینی وارد آمد و 6 پایگاه حفاظتی اطــراف سیدصادق نیز منهدم شد. نیروهای عمل کننده در این عملیات با یورش بـه پادگـان  کانی پانکه  و مقـر تـاکتیکی 257 و انهـدام مـرکز موتـوری لشگر 27 عراق توانستند تعداد 1545 نفر از نیروهای دشمن را کشـته و زخمـی و اسیر نمایند. در جریان این یورش ها 50 دستگاه خودروی نظامی  دشمن به آتش کشیده شد.  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه