شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
فتح (6)
فتح (6)

در روز 27 خرداد ماه 1366 زماني که جنگ در جبهههاي جنــوب دچار سکون و عدم تهاجم جدي و گسترده از سوي طرفین نـبرد بـه مواضـع یکدیگر شده بود از سوي نیروي زمیني سپاه پاسداران انقلاب اسـلامي یک عملیات محدود و نامنظم در محور شمالي جنـگ ترتیـب داده شد.   نیروهاي تحت امر قرارگاه برون مرزي  رمضان  با کمـک معارضـان کرد عراق هجوم را آغاز کردند. این عملیات با هدف انهدام مراکز و تاسیسات نظامي دشمن در منطقه عمومـي شـمال اسـتان  اربیـل  عـراق در شب هنگام و با رمز  یا زهرا (س)  آغاز شد. رزمندگان عمل کننـده در عملیات نامنظم  فتح 6  بـا یـورش بـه پایگـاه هـاي مهـم دشـمن در بلندیهاي  کُورت قلنـدر  و  سـلیم خـان  در شـمال شـهر و منطقه  دیانا ي عراق ضمن انهدام ایـن پایگاههـا مــراکز نظــامي شـهر  مِرگه سور  و پل مواصلاتي آن محور را از بین برده و طي آن 2 گردان جیش الشعبي ( یـا میلیشیاي صدام) و 16 خودروي نظامي ارتش عراق منهدم شد. دشـمن در این عملیات 930 تن کشته زخمي و اسیر برجاي گذاشت.     

 

ابزار هدایت به بالای صفحه