شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
فتح (4)
فتح (4)

منطقه عمومی  رواندوز  و  دیانا  عــراق در جبهه شمالی از آن جهت در یک طرح عملیاتی نامنظم و ضربتی مطرح شده بود تا با انجام عملیـاتی به نام  فتح 4  در آن منطقه ضربه ای کاری به عقبـه سـتادی و لشگری دشمن در عمق 70 کیلومتری استان  اربیل  عراق وارد آید لـذا در تاریخ 22 بهمن ماه 1365 حمله ای با رمز  یا الله  در دو مرحله به اجـرا درآمد. در مرحله نخست که به وسعت 100 کیلومترمربع اجرا شد تاسیسـات بزرگ راداري مایکروویو مســتقر در ارتفــاع کـوه کورک در عمق 70 کیلومتری داخل خاک استان اربیل عراق منهدم شد. این عملیات نفوذی با اجرای آتش بر روی پادگان  خلیفـان  و بـه آتـش کشـیدن 7 دستگاه تانک اجرای آتش بر روی پارک موتوری و مراکز حساس ســپاه پنجم عراق در شهر رواندوز اجرای آتـش روی پادگــان  باپشتیان  در شمال رواندوز خسارت به مراکز نظــامی و اقتصـادی شهرهای  قضاصدیق  رواندوز خلیفان و دیانا و زیر آتش قرار گرفتن مقر فرماندهی لشـگر 23 عراق همراه بود.  مرحله دوم ایــن عملیــات نیز روز 4 اسفند 1365 در همین منطقه به اجرا درآمد. طی آن باز هم همکاری معارضـین عـراقی و نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چشمگیر بــود و در نهایت دستاوردهای آن چنین بود: اجرای آتش بر روی مقر سپاه پنجم عراق در دیانا انهدام سازمان اطلاعات و مرکز پلیس و دو پایگاه نظامی عـراق در دیانا زیـر آتـش قـرار گـرفتن ســاختمان هــای اداری و دولتی شهر قضاصدیق و وارد آمدن خسارت به پادگان و مـرکز پلیــس و تاسیسات برق رواندوز.  در مجموع این دو مرحلـه عملیـات 125 تـن از نیروهای دشمن کشته زخمی و اسیر شدند.  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه