شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
فتح (3)
فتح (3)

سپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامی بـا نزدیـک شـدن  اتحادیـه میهنی کردستان عراق ­ به رهبری  جلال طالبانی ­ بـه جمهوری اسلامی و در پی تشکیل قرارگاه  رمضان  به برنامه ریزی حرکتهای نـامنظم در داخل خاک عراق پرداخت. از طرفی همکاری با این اتحادیه مــی توانست در راستای حرکت قرارگاه رمضان مفیـد و موثـر باشـد و در همیـن رابطـه سلسله عملیاتهای نامنظم فتح پایه ریزی شد. در همین راســتا عملیات  فتح 3  در تاریخ 8 آبان مــاه 1365 در جبهــه شـمالی به اجرا درآمد. نیروهای عمل کننـده سـپاه پاسـداران انقـلاب اســلامی بـا همکاری معارضین عراقی و نفوذ به عمق 300 کیلومتری خاک عــراق در منطقه  زاخو ­  دهوک  در شـمال عـراق ضــمن کشته و زخمی ساختن 500 تن از نیروهای عقبه دشمن مقر لشگر 38 عراق و شـماری تانـک و زره پوش و 20 خودرو نظامی را منهدم ساخته و به مــراکز دولـتی مخازن سوخت گمرک و ترمینال بارگیری نفت زاخو مراکز نظامی و دولتی شهر  حی صدام  عراق و چند مرکز دولتی شهر دهوک آسـیب کلی وارد آورده و یک فروند چرخبال را نیز ساقط کردند.  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه