شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم مجتبی ذوالفقارنسب؛
[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم محمودرضا بیضائی؛
[28 / 10 / 1399] فرمانده سپاه استان قم؛
[29 / 10 / 1399] بازخوانی وضعیت ارتش، سپاه و نیرو‌های مردمی در س ...
[28 / 10 / 1399] شهید اصغر پاشاپور؛
[29 / 10 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس همدان؛
[29 / 10 / 1399] حجت‌الاسلام‌ محمد‌یاری در همایش سراسری مدیران ب ...

 

کارنامه دفاع مقدس
بازی دراز (1)
بازی دراز (1)

عراقیها از همان ماههاي اول جنگ به این ارتفاعات مهم و اسـتراتژیک چشم داشته و آن را اشغال و در دست گرفتند همچنیــن بـا استفاده از موقعیت همین ارتفاعات بود که به سادگي جاده ورودي به سرپل ذهـاب ­ پادگان ابوذر جاده سرپل ذهاب ­ گیلانغرب و ... را با آتــش توپخانه مسدود کردند همچنین این موقعیت سبب میشد پــرواز هواپیماهـا نیز کنترل گردد. این ارتفاعات به اندازهاي مهــم بــود کـه صدام شخصاً نیروهاي زبـدهاي را بـراي محافظـت از آن گماشــته بـود. او همچنین مغرورانه گفته بود:   اگـر ایرانیهـا ایـن ارتفاعـات را پـس بگیرنـد کلید بغداد را هم به آنان میدهم.   این ارتفاعات و تنگـه بارهـا بیـن نیروهاي خودي و متجاوزین دست به دست گردید. عملیات بــازي دراز در تاریخ 1360/2/1 آغاز شد و به مدت 8 روز طول کشید دلاوریهاي رزمنـدگان و سرداراني همچون محمد بروجردي علي اکبر شیرودي موحد دانـش کشوري محسن چیریک اصغر وصالي غلامعلــي پیچــک حاج بابا محسن وزوایي مهدي خندان ودیگر دلیرمردان باعث آزادسازي کامـل این تنگه و انهدام 54 دستگاه تانک و نفربر و 3 فروند هواپیما 2 فرونـد هلي کوپتر 2 دستگاه ادوات مهندسي و کشته و زخمي شدن 1500 نفـر و اسارت 700 نفر عراقي شد همچنین 12 دسـتگاه تانــک و نفربر و 5 دستگاه ادوات مهندسي به غنیمت گرفته شد.   

 

ابزار هدایت به بالای صفحه