شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
عاشورا (4)
عاشورا (4)

کار مجاهدین عراقی در جریان عملیات قدس 5 به آزادسازی بخشـی از دریاچه  ام النعاج  عـراق در منطقـه  هورالهویـزه  منتهـی شد و سپس عملیات  عاشـورای 4  در وسـعتی بـه مــیزان 110 کیلومترمربع برای آزادسازی کامل این دریاچه با همـان ترکیـب نیروهـای عمـل کننـده در عملیات پیشین به اجرا درآمد. نیروهای تیپ 9 بدر سـاعت 2 بامـداد 30 فروردین ماه 1365 این حمله را آغاز کردنــد. پناهنــده شدن دو تن از نیروهای ارتش عراق و ارائه اطلاعات مناسب پـیرامون ایـن منطقـه در روند عملیات عاشورای 4 موثر واقع شد.  زمان حملـه یـک روز پیش از میلاد حضرت امام موسی کاظم (ع) بود و به همین مناسبت رمز عملیـات  یا موسی کاظم (ع)  تعییــن شــد. نیروهــا در غرب دریاچه به لحاظ استفاده از اصل غافلگیری و پشتیبانی موثر توپخانه به راحتی به اهداف خود رسیدند و بدین وسیله 15 کمیـن دشـمن کـه از نیروهـای  فرسان الهور  به معنای نیروهای اطلاعاتی هور بودند سقوط کرده و پیشروی تـا سقوط کامل دریاچه ادامه یافــت.  دشــمن پاتـک خود را در صبح روز نخست عملیات آغاز کرد اما با اتخاذ تدابیر خونسردی و صبر نیروهای مجاهد عراقی که در میان نیزارها کمین کرده بودند پس از نزدیک شدن دشمن به آنها حمله ور شده و پاتک آنان را خنثی کردند. پاتک دوم نیز در ساعت 14 همان روز با پشتیبانی توپخانــه و حمایــت هواپیماهای  پی.سی.7  آغاز شد. این پاتک نیز به همان صورت نخست پاسخ داده شد و در نتیجه نیروهای بعثی با شماری کشته و زخمی و اسیر و بــا بـه جای گذاشتن 8 فروند قایق خود عقب نشستند اما در این تعقیب و گریز یک فرمانده از مجاهدان عراقی به نام  ابوالخـیر  بـه شهادت رسید.  در روز دوم عملیات دشمن برای باز پس گرفتن دریاچه ام النعاج 3 بار متوالـی اقدام به پاتک نمود که در هر سه بار با رعایت اصل استتار و غـافلگیری از سوی مجاهدین عراقی و مقاومـت آنهـا بـا دادن تلفـات و خسـارات فراوان از معرکه نبرد گریخت. این عملیات که رسیدن بــه همـه اهداف معین شده را در پی داشت به آزادســازی 110 کیلومـترمربع از منطقه هورالهویزه عراق 64 پایگاه 7 آبـراه در غـرب دریاچـه و تصـرف سـه پاسگاه و 3 کمین دشمن انجامید و همچنین 27 فروند قــایق و بلم 99 قبضه سلاح نیمه سنگین 2 قبضـه ضـدهوایی تـک لـول کـالیبر 14/5 میلیمتری و 4 قبضه خمپاره انداز 82 و 60 میلیمتری از دشمن به غنیمت گرفته شد. در طول این عملیات 25 پاسگاه یک فرونـد هواپیمــای پی­ سی­7 و 100 فروند قایق و بلم دشمن منهدم گردید. طی این عملیـات تعداد 376 تن از نیروهای دشمن کشته و زخمی شده یا بــه اسارت در آمدند.       

 

ابزار هدایت به بالای صفحه