شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
عاشورا
عاشورا

با تهاجم سراسری ارتش صدام به مناطق غرب و جنوب غــربی ایران منطقه عشایرنشین  میمک  نیز به اشــغال نیروهــای عراقی درآمد. تا اینکه سرانجام عملیات  عاشورا  در ایـن منطقــه بــه اجرا درآمد. این منطقه پر از شیار و بلندی های گوناگون است. با این وجود خـاک بـرخي مناطق رسی و یا رملی است. عملیات عاشورا در حد فاصل دو تنگـه  بینا  و  بیجار  متمرکز شـده بـود. کـوه هـای بلنـدی در آنجـا وجـود دارد که شاخص ترین آن میمک است. از میان سـایر ارتفاعـات زالـوآب کـانی سخت شور شیرین و شینو برجستگی ویژه ای دارند. این عملیات با رمز  یا اباعبدالله الحسین (ع)  بـا هـدف آزادسـازی بخشـی از خـاک میهن اسلامی در نیمه شب 25 مهرماه 1363 به مدت 5 روز صورت پـذیرفت و علاوه بر فتـح بخشـی از زمینهـای جبهــه میــانی قسمتی از قوا و تجهیزات دشمن منهدم و حالت پدافند در دشت به دشمن تحمیل شـد همچنین امکان و سهولت رفت و آمد در جبهه های جنوبی و غربی فراهم شده و جبهه های دو جناح میمک به هم متصل شدند. نیروهــای زمینی ارتش و سپاه که از سه محور به دشمن یورش برده بودند به مدد طوفان و هوای آشفته ای که به خواســت خداونــد در روز پیش از عملیات در منطقه به راه افتاده بود و علي رغم این که دشــمن ارتفاعـات سرکوب منطقه و دید وسیع و روشن را در دســت داشــت جابـه جایی خود را صورت دادند و 50 کیلومترمربع از منــاطق اشــغالی و بخش مهمی از بلندیهای  فیصل  و  کرگنی  و جــاده مرزی خودی را آزاد و راه مندلی ­ بدره را تهدید کردند ضمن آن که 14 گردان پیاده و زرهی دشـمن از 70 تا 100 درصد آسیب دیده و 190 نفر اسیر از دشمن گرفته شد. در میـان اسرا 72 درجه دار و 12 افسر ارشد به چشم می خـورد.  ایـن حملـه با سقوط 3 فروند هواپیمـای (روســی) عــراق و 2 چرخبال و انهدام 75 دستگاه تانک و نفربر زرهی ده ها دسـتگاه خـودرو و 3 دسـتگاه لـودر و بولدوزر همراه بود.  همچنین از ارتش عراق 9 دستگاه تانــک و نفربر 5 قبضه خودروی دارای توپ 106 میلیمتري 20 قبضـه خمپـاره انـداز 7 قبضه توپ ضدهوایی 20 دستگاه خودرو سبک و سنگین چنــدین انبار مهمات و انبوهی از سلاح های سبک به دست رزمندگان اسلام افتاد.  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه