شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[5 / 11 / 1399] سردار شهید علی‌اصغر بَرغَمَدی؛
[5 / 11 / 1399] شهید مدافع حرم علی سعد؛
[5 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس کرمانشاه خبر داد؛
[5 / 11 / 1399] مدیرکل حفط آثار دفاع مقدس قزوین؛
[5 / 11 / 1399] مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگرا ...
[5 / 11 / 1399] از سوی دبیر ستاد چهلمین سالگرد دفاع مقدس استان ...
[5 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس کرمانشاه خبر داد؛
[5 / 11 / 1399] بیانیه اداره‌کل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران به ...

 

کارنامه دفاع مقدس
امام مهـدی (عج)
امام مهـدی (عج)

پس از آنکه فرماندهان ایرانی دریافتند که با جنگهای کلاسـیک و شـیوه های شناخته شده نمی توان کـاری را از پیـش بـرد طــرح عملیاتهای چریکی و غیر کلاسیک را به اجرا گذاشتند. نخستین گام در ایـن راسـتا در 26 اسفند ماه 1359 و پس از دو ماه از آخرین تهاجم ناموفق ایـران به قوای عراق برداشته شد. بر اساس طرحی به نام  امام مهـدی (عج)  که توسط شهید حسن باقری طراحی شده بود مقرر شد تا برادران سپاه با استعداد 200 حمله ور و با سلاحهای معمولی و آر­ پی­ جی از چهار محور به نیروهای عراقی در غرب سوسنگرد حمله کنند. حمله در ساعت 7 و 30 دقیقه صبح آغاز شد. دشمن غافلگیر شده و عملیات بــا سرعت غیر قابل تصوری پیش میرفت.  با انهدام یک گردان تانک و یـک گردان مکانیزه دشمن نیروهای خودی به پیروزی رسیدند. اما بــه علـت عدم تجربه کافی نیروها در این گونه عملیاتها و فقدان نیروی جایگزین بـرای تثبیت مواضع آزاد شده پس از گذشت یکی دو روز عراقیها به مواضـع پیشین خود بازگشتند. با این وجود پــس از گذشــت 6 ماه از جنگ و هجوم همه جانبه ارتش عراق به خاک ایران نخستین پــیروزی روحیه بخش برای رزمندگان ایرانی به دست آمد. در جریان این عملیات محدود تعداد 168 تن کشته و زخمی و اسیر شدند. همچنین 13 تن از نیروهای عمل کننده سپاه پاسداران به شهادت رســیدند. و ایــن چنین سرآغاز عملیاتهای (محدود) غیرکلاسیک جنـگ بـا موفقیـت بـه اتمـام رسـید.  اسحق عزیزی  طراح این عملیات که فرمانده گــردان بـود و بعدها به شهادت رسید توانست ­ در حالی که عراقیهـا در مجــاورت دیوارهای شهر سوسنگرد حضور داشتند ­ با کندن چندین کانال رزمنـدگان را از زیر خانه های شهر عبور داده و به نقاط مشخصی در کنار اردوی دشمن برساند. در عملیات  تپه های الله اکبر  که دو مــاه پـس از عملیات امام مهدی (عج) انجام شد همین طرح با پیروزی اجرا گردید.  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه