شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
ظفر (2)
ظفر (2)

نیروي زمیني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در پاســخ بـه شرارتهاي عراق در بمباران شهرهاي مسکوني ایـران و بـراي انهــدام تاسیسات نظامي ­ اقتصادي دشــمن طــرح عملیـات  ظفر 2  را با فرماندهي و هدایت قرارگاه عملیات برون مرزي  رمضان  و همکــاري معارضان کرد عراقي ترتیب داد.  این عملیات نامنظم در محور شــمالي جنـگ و شهر  کفري  از استان  کرکوک  عراق در شـامگاه 12 مهرمـاه 1366 به اجرا گذاشته شد. نیروهاي خـودي بـا رمـز  لبیـک یـا حسـین (ع)  نیروهاي عراقي را غافلگیر کرده و به مواضع مستحکم دشمن بــر روي بلندیهاي  کفري داغ  حمله برده و تمامي پایگاههاي مستقر در آن نقـاط را منهدم کردند در پي این حمله ساختمان سازمان امنیت فرمانداري دفتر حزب بعث شهرداري پست و تلگراف شعبه بانـک  رافِـدین  عـراق نیروگاه برق یک کارخانه صنعتي پادگان نیروهاي جیش الشعبي و پمپ بـنزین شهر کفري به تصرف درآمده و ویران شد. عملیات ظفر 2 انهــدام دهها دستگاه نفربر و تانک شماري خودروي نظامي دهها قبضه ســلاح نیمه سنگین و کشته و زخمي شدن 500 تن از نیروهاي ارتش عراق را در پي داشت. طي این هجوم شمار زیادي از ساز و بـرگ جنگـي و سـلاحهاي سبک و نیمه سنگین دشمن به دست نیروهاي عمل کننده خودي افتاد.   

 

ابزار هدایت به بالای صفحه