شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
طریق القدس
طریق القدس

از میان طرحهایی که در شورای عالی دفاع مطرح بود طرح قطع ارتباط دشمن از شمال به جنوب با آزادسازی  تنگـه چزابـه  و آزادسـازی شهر  بستان  برای رسیدن به نوار مرز بین المللی نیز وجــود داشت. بنابراین در بامداد 8 آذرماه 1360 عملیات  طـریق القــدس  بــا رمز مقدس  یا حسین (ع)  به طور همزمان در چند محور از منطقـه جنـوب و بـا هدف آزادسازی شهر بستان و رسیدن به خطوط مرزی ایران و عراق در چزابه آغاز شد.   در این نبرد که طراح آن شهید حسن باقری بوده و فرماندهی آن را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عهده داشت 23 گردان از سپاه و 9 گردان از ارتش در مصاف با 60 گردان مجهز دشمن از چند محـور نبرد را آغاز کردند. رزمندگان اسلام با عبـور از منطقـه رملـی در شـمال بستان دشمن را دور زده و بستان را فتح کردند. عبور از زمینهای رملـی صعب العبور سبب غافلگیری عراقیها و تــزلزل قــوای جنوبی دشمن گردید و بدین ترتیب همه اهداف از پیش تعیین شده به دسـت آمد.   در طی یک هفته عملیات منطقه ای به گستره 650 کیلومــتر مـربع شامل شهر بستان تنگه استراتژیک چزابه 70 روستا و پنج پاسگاه مرزی آزاد شد و پس از گذشت 420 روز از آغاز جنگ تحمیلی رزمندگان توانستند در منطقه عمومی سوسنگرد و بستان در مرز بین المللی مســتقر شوند. همچنین فتح چزابه موجب شد تا اتصال قوای دشمن در غرب کرخـه و غرب کارون گسسته شده و توان قوای سپاه سوم ارتش عراق در جنوب تجزیه گردد.   این عملیات بهترین زمینه برای پیروزی در عملیات بـزرگ  فتح المبین  تلقی می شود. با این ضربه سنگین بــر پیکـر سپاه دشمن 45 دستگاه تانک و نفربر 200 دستگاه خـودرو 13 فرونــد هواپیما و 4 فروند چرخبال منهدم و 45 گــردان و گروهــان از 12 تیپ و نیروهای کماندویی لشگر پنج مکانیزه ارتش عراق از بین رفته و 3500 تن کشته و زخمی از دشمن بر جای ماند. طی عملیات طریق القدس در کنار شمار فراوان اسرا غنایمی نیز از دشمن به دست آمد که به این ترتیب گزارش شده: 50 دستگاه تانک 150 دستگاه بولدوزر و ماشــینهای مهندسی ­ رزمی 19 قبضه توپ 152 میلیمتری دوربرد 70 دستگاه نفــربر میزان قابل توجهی سلاح و مهمات 2 قبضه تیربار سنگین دوشکا (با خودرو) و 250 دستگاه خودرو. عملیات طریق القدس (بستان) نخستین مرحلـه از استراتژی موسوم به  راه کربلا  بود.  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه