شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم مجتبی ذوالفقارنسب؛
[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم محمودرضا بیضائی؛
[28 / 10 / 1399] فرمانده سپاه استان قم؛
[29 / 10 / 1399] بازخوانی وضعیت ارتش، سپاه و نیرو‌های مردمی در س ...
[28 / 10 / 1399] شهید اصغر پاشاپور؛
[29 / 10 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس همدان؛
[29 / 10 / 1399] حجت‌الاسلام‌ محمد‌یاری در همایش سراسری مدیران ب ...

 

کارنامه دفاع مقدس
شوش
شوش

عراقي ها بعد از شکست سنگین در بستان احتمال دادنـد کـه نیروهـاي ایراني در منطقه پل کرخه و یا در منطقه شــوش حملــه نماینـد. لذا با استحکام بخشیدن به مواضع خود و تقویـت نیروهایشـان بـا یگانهـاي توپخانه نسبت به انجام عملیاتهاي محدود اقدام کردند تا با برهم زدن سازمان متمرکز شده نیروهاي ایراني از انجام عملیات جلوگـیري نماینـد. حمله 1360 در تنگه چزابه که توضیح آن داده شد در این رابطه صورت پذیرفت. در منطقه شوش دقیقا 3 روز قبل از انجام عملیات بــزرگ فتح المبین نیروهاي عراقي با اطمینان از حمله قریب الوقوع ایران در اولین ساعات بامداد 1360/12/29 اقدام به حمله کردند تا بتوانند ضمن برهم زدن سازمان رزم نیروهاي ایران منطقه سرپل را در غرب شوش و دشت رقابیه بازپس گرفته و براي رسیدن به یک خط محکم پدافندي به ساحل غربي رودخانه کرخه متکي شوند. یک لشکر عراقي حمله را آغاز نمـود و هرچند به دلیل مقاومت و رشادت نیروهاي ایراني با شکست مواجه شـد ولي با کشف شدن معابر نفوذي و محورهاي عملیـاتي مشــکلات قابل توجهي را در اجراي عملیات فتح المبین براي یگانهاي ایراني بــه وجود آورد. نتیجه:­ نیروهاي عراقي با تحمل تلفات و ضایعات فــراوان مجبــور به عقب نشیني شده و هیچگونه موفقیتي به دست نیاوردند.­ به دلیل اینکه 48 ساعت بعد عملیات فتح المبین آغاز شد آمار دقیقـي از تلفات و ضایعات عراق به طور جداگانه گزارش نشده است.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه