شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم مجتبی ذوالفقارنسب؛
[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم محمودرضا بیضائی؛
[28 / 10 / 1399] فرمانده سپاه استان قم؛
[29 / 10 / 1399] بازخوانی وضعیت ارتش، سپاه و نیرو‌های مردمی در س ...
[28 / 10 / 1399] شهید اصغر پاشاپور؛
[29 / 10 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس همدان؛
[29 / 10 / 1399] حجت‌الاسلام‌ محمد‌یاری در همایش سراسری مدیران ب ...

 

کارنامه دفاع مقدس
شلمچه
شلمچه

منطقه عمومي شلمچه یکي از مناطقي است که بیشترین فعالیت نظامي را در جنگ شاهد بوده است. بعد از درگیریهــاي ابتــداي جنگ نتیجه عملیات بیت المقدس آخرین حد پیشروي رزمندگان اسلام بود. سـپس عملیات والفجر 8 و کربلاي 5 و عملیات هاي محدود دیگر در این منطقه صورت پذیرفت که نهایتاً خطوط پدافندي خودي در داخل خــاک عراق تثبیت گردید.  انجام عملیات موفقیت آمیز فــاو توســط عراق و بازپس گیري آن موجب افزایش روحیه آفندي دشمن شــده و موانـع رواني در ارتش عراق برطرف گردیده و ابتکار عمل بدست دشمن افتــاد و بنـا به پیش بیني کارشناسان نظامي ارتش ایران کــه معتقــد بودند عراق در اولین فرصت مناسب به باز پس گیري خاک خود اقدام خواهد کرد بعـد از گذشت 38 روز حمله گسترده عراق بــا بمبــاران وسیع شیمیایي و بکارگیري سپاه سوم و هفتم و گارد ریاست جمهوري به طرف نیروهـاي ایراني آغاز شد. و سرانجام منطقه محدودي که بعنوان جاي پائي بـراي نفوذ به بصره هشت عملیات آفندي گسـترده ایــران را شــاهد بود به تصرف عراق درآمد.نتیجه:­ نیروهاي عراقي توانستند بعد از یـک هفتـه نـبرد سـنگین بــا تحمل ضایعات و تلفات فراوان در منطقه شلمچه مستقر شوند.­ مقاومت رزمندگان اسلام خسـاراتي بـه عـراق وارد آورد کــه از این خسارت گزارشي ارائه نشده است.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه