شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
سومار
سومار

ارتش عراق در منطقه غرب کشور ایران سه محور اساسي را مورد هدف قرار داده بود که به ترتیب از سمت شمال منطقه قصــر شـیرین سرپل ذهاب به سمت اسلام آباد و در قسمت میاني منطقه سومار و نفت شهر و در قسمت جنوبي منطقه مهران بـه طــرف ایــلام و دهلران قرار دارد.  سراسر این مناطق پوشیده از رشته کوههائي است کــه در امتـداد مرز ایران و عراق گسترش یافته و حرکـت سـتون نظـامي را در محورهـاي غرب به شرق و یا برعکس با دشواري فراواني روبرو مي کند لـذا دور از انتظار نبود که یگانهاي عراقي در همان ارتفاعات مرزي زمین گیر شده و تنها در محورهائي به پیشروي نسبي دست یابند که متکــي بـه خطوط مواصلاتي بین شهرهاي ایران باشد. در منطقه سومار نیز این چنین شـد به جز تصرف دو شهر کوچک نفت شــهر و ســومار در خاک جمهوري اسلامي ایران هدف مهمي توسط عراقي ها تصرف نگردید. یگانهاي تیپ دوم لشکر 81 زرهي از نیروي زمیني ارتش ایران براي مقابله با تهـاجم عراق در این منطقه گسترش یافته بودند. ولي برتري قابل توجه نیروهاي عراقي موجب گردید که نفت شهر و سومار همراه تعدادي از ارتفاعـات منطقه توسط عراق اشغال گردد.نتیجه:­ نفت شهر و شهر سومار سقوط کرد و ارتفاعـات داروان دامنــه هاي غربي ارتفاعات چشمه میل و ارتفاعات سارات ها به اشغال عــراقي ها درآمد.­ از آمار دقیق تلفات عراق گزارشي بدست نیامده است.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه