شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم مجتبی ذوالفقارنسب؛
[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم محمودرضا بیضائی؛
[28 / 10 / 1399] فرمانده سپاه استان قم؛
[29 / 10 / 1399] بازخوانی وضعیت ارتش، سپاه و نیرو‌های مردمی در س ...
[28 / 10 / 1399] شهید اصغر پاشاپور؛
[29 / 10 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس همدان؛
[29 / 10 / 1399] حجت‌الاسلام‌ محمد‌یاری در همایش سراسری مدیران ب ...

 

کارنامه دفاع مقدس
خرمشهر
خرمشهر

تصرف و اشغال خرمشهر بــه لحــاظ اهمیــت ویژه از نظر سیاسي و جغرافیایي در طول 8 سال دفاع مقدس توسط عراق نقطه عطف حملات عراق بوده است.  نیروهاي عراقي در محور شلمچه خرمشهر در حالیکـه توانایي کافي جهت عبور از رودخانه و حرکت در خشکي را داشــتند با استفاده از امکانات خود توسط لشگر 5 مکانیزه و 3 زرهي  تیــپ هاي 26 زرهي و 15 مکانیزه در روز 31 شـهریور هجـوم گسـترده اي را بـه طرف خرمشهر آغاز کردند. این هجوم همراه با حمایـت هوائـي و آتـش توپخانه بود که تمام مناطق خرمشهر را مورد حمله قرار داد. یگانهائي از لشکر 92 زرهي نیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایران از جملـه  گردان 151 با رشادت سرگرد شهید مصطفي کبریائي همراه عناصري از سپاه پاسداران و نیروهاي داوطلب مردمي و تکاوران دریائي و یگانهـاي دیگر بصورت پراکنده در مقابل حمله دشمن مقاومت مي کردند. دشـمن قصد داشت خرمشهر را تصرف و راه خود را براي حرکت به طرف آبادان و اهواز از این محور تسهیل سازد و نهایتاً به منابع صنعتي و نفتي استان خوزستان دست یابد. مقاومت دلیرانه و سرسختانه ارتش سپاه و مـردم ایران در طول 34 روز نبرد سنگین و تن به تن  حماسه هاي بدیعي را از ایثار و شهامت خلق نمود. حماسه اي که هرچند در تـاریخ جنـگ نهایتـاً پایان آن را پیروزي نسبي عراق رقم زده است ولي نباید پوشیده بمانـد که عراق نه تنها نتوانست از طریق آب اقدامي را انجام دهد  بلکه بعد از تصرف قسمت شمال غربي خرمشهر در شمال رودخانه اروند مجبور بـه توقف در کنار پل گردید و هـرگز نتوانسـت قســمت دیگـر خرمشهر را اشغال و تصرف نماید و نهایتاً از وحشت حمله رزمندگان ارتــش ایران مجبور شد پل را در سمت خودش تخریب نمـوده و در ســاحل رودخانه پدافند نماید.نتیجه:­ در طول 34 روز نبرد شدید و مداوم عراق توانســت بعـد از پذیرش تلفات و ضایعات بسیار سـنگین از مـرز عبـور کــرده و قسـمت اعظم خرمشهر را به اشغال خود درآورد و به علت عدم دست یابي به اهداف از پیش تعیین شده با عبور از کارون در شمال آبادان بــه طـرف بهمنشیر حرکت و به طور ناقص آبادان را محاصره کرد.­ در این عملیات نقش گردان 151 دژ و تکاوران دریائي بسیار بااهمیـت ارزیابي شده است. هرچند در پایان این گردان ها تقریبا متلاشـي شـده بودند ولي ایستادگي پرسنل آن در عدم وصول عراق به اهــداف اصلي نقش اساسي داشته است. 

 

ابزار هدایت به بالای صفحه