شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
جنوب مریوان
جنوب مریوان

 

عراقي ها که از دسترسي به اهداف بلند پروازانه خود بازمانده و به ناچـار در زمین هاي نه چنــدان مناســبي در مقابــل نیروهاي ایراني موضع پدافندي اتخاذ کرده بودند چاره اي نداشتند تا براي جلوگــیري از آماده شدن نیروهاي طرف مقابل و به دست آوردن ابتکار عمل اقدام به انجـام حملات محدود نمایند.

و این اقدام در منطقه شمالغرب انگیزه هاي عملي دیگري را نیز بدنبال آورد از جمله تقویت ضد انقلاب داخلــي و تسهیل پشتیباني از عناصر خود فروخته که مانع از انسجام نیروهاي ایراني مـي شدند.  در منطقه جنوب مـریوان نـیز در مورخـه سـي ام تیرماه 1360 یگانهاي عراقي حاضر در منطقه حمله نسبتاً گسترده اي را آغاز کردند که بعد از 48 ساعت مقاومت سرسختانه نیروهاي ارتش جمهوري اسلامي ایران با شکست و عقب نشیني عراق به پایان رسید.نتیجه:­ تعداد زیادي کشته و زخمي شده و 65 نفر نیز به اسارت ایران درآمدند.­ حمله دشمن دفع گردید و با اجراي ضد حملـه هـاي سـریع نیروهـاي خودي روستاهاي اشغال شده منطقه شنام آزاد شد.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه