شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
ثامن الائمه
ثامن الائمه

در نخستین ماههای سال 1360 شهید  یوسف کلاهــدوز  ­ قائم مقام وقت فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طــرح شکسـت حصر آبادان را که توسط شهید حسن باقری طراحی شده بود به شورای عالی دفاع ارایه داد. پس از تصویب طرح و هماهنگی با نیروی زمیــنی ارتش جمهوری اسلامی و نیروهای تحت امر سپاه پاسداران چگونگی عملیات و نحوه انسجام و ادغام نیروها همچنیـن نــام حملـه روز و ساعت آن مشخص شد.   موقعیت جغرافیـایی زمیــن و طــرز گسترش و آرایش یگانهای ارتش عراق در منطقه جنوب به گونه ای بود کــه یـک حمله غافلگیرانه و محاصره برق آسا می توانست ضربه کمرشکنی به دشـمن وارد سازد. فراتر از همه انگیزه هایی که بـرای عمـل در شـرق رودخانـه کارون و پاکسازی دشمن در آن منطقه به لحاظ سیاسی و نظامی وجـود داشت نظر صریح فرمانده کل قوا حضرت امام خمیــنی (ره) مبـنی بر اینکه حصر آبادان بایستی شکسته شود بود. این فرمان ­ پس از گذشت یک سال از آغاز جنگ و محاصره شهر ساحلی آبـادان ­ هـم چنـان بـه صورت یک مسوولیت بر دوش فرماندهان و بویژه ارتشــیان  لشگر 77 خراسان  ­ که در آن منطقه مستقر بودند ­ سنگینی می کـرد.   سرانجام در ساعت 1 بامداد پنجم مهر مـاه 1360 نخســتین عملیـات گسترده مشترک ارتش و سپاه با نام  ثامن الائمه (ع)  و بــا رمـز  نصر من الله و فتح قریب  به منظور تصرف پلهای روی کـارون و قطــع حلقه ارتباطی نیروهای محاصره کننده دشمن با یکـدیگر آغـاز شـد. پــیروزی در این عملیات به معنای ورود به مرحله تازه ای از جنگ و گشــودن گـره کور جنگ محسوب می شد.   نزدیک به 13 کیلومتر از کناره رود کـارون و به همین میزان از کارون تا جنوب جاده ماهشهر­ آبادان در اشغال دشـمن بود به گونه ای که دو جاده اهواز­ آبادان و ماهشهر­ آبــادان در منطقه اشغال شده قرار داشت و قسمتهایی از آن نـیز در تصـرف دشــمن بود. استحکامات مهمی که عراق برای پدافند در این منطقه بوجود آورده بود به اندازه ای به آنها قوت قلب بخشید که تمام منطقه را با آرامش خاطر از دو پل  قصبه  و  حفار  و گاهی هم با یـک پـل تـدارک و پشتیبانی می کردند.   با این وجود ساعت 14 روز پنجم مهرماه ­ یعنی به فاصـله 13 ساعت از آغاز عملیات ­ اعلام شد که دومین پل ارتباطی دشمن با غرب کارون نیز به تصرف نیروهای رزمنده ایران درآمده اســت و پیشروی از همین نقطه ادامه دارد.   عراق با استعداد سه تیپ از لشگرهای زرهی 3 و 111 و چهار گردان پیاده و پنج گردان توپخانه در منطقه حضور داشـت. از جمله خسارات و تلفات دشمن در عملیات ثامن الائمه (ع) انهدام 90 دستگاه تانک و نفربر 100 دستگاه خودرو دو پل پی.ام.پــی و کشته و زخمی شدن و اسارت بیش از 3800 تن از نیروهای عراقی بود. همچنین مقدار قابل توجهی تجهیزات پیشرفته از آنها به غنیمت گرفتـه شـد کـه عبارت بودند از: 160 دسـتگاه تانـک و نفـربر 150 دسـتگاه خـودروی نظامی 30 دستگاه بولدوزر 5 قبضـه تـوپ 152 میلیمــتری دوربرد 2 قبضه موشک انداز کاتیوشا شــماری تــوپ 106 میلیمتری و مقداری اسلحه سبک و سنگین و مهمات. تلفات و خسارات زیاد دشـمن در طـی دو روز عملیات به واسطه حمله سریع و شیوه تهاجم نیروهای ایرانی بود. به همین سبب به لشگر 77 خراسان لقب  لشگر پـیروز خراسان  داده شد.   فرماندهان ایرانی در این نبرد به سه هدف مهم دســت یافتند که نشان می داد با اطاعت از فرمان رهبری می توان دست به یک عملیات موفق و گسترده زد که دارای این ویژگیهـا باشـد: 1­ انهـدام نیروهـای دشمن 2­ آزادسازی نیروهای خودی از حلقه محاصره. 3­ آمـاده شـدن برای حمله تعیین کننده نهایی. پس از انجام موفق عملیات ثامن الائمـه (ع) و اعلام تبریک خبر شکست حصر آبادان به محضر امام خمینی (ره) هواپیمای نظامی سی­ 130 حامل شماری از فرماندهان جنگ به هنگام بازگشت به تهران سقوط کرد.   در این سانحه کـه روز هفتـم مهـر ماه اتفاق افتاد  محمد جهان آرا  فرمانده سـپاه پاسـداران خرمشهر  جواد فکوری  فرمانده نـیروی هوایـی ارتـش  یوسـف کلاهـدوز  قائم مقام فرماندهی سـپاه پاسـداران  ولـی الله فلاحــی  رئیـس ستاد مشترک ارتش و  موسی نامجو  وزیر دفاع و نماینده امام خمیـنی (ره) در شورای عالی دفاع که همگی در طراحی و اجرای عملیات شکست حصـر آبـادان شرکت داشتند به همراه تنی چند از افســران و همراهــان به شهادت رسیدند.   با عزل  بنی صدر  از مقام فرماندهی کل قــوا و انتصاب شهید علي صیاد شیرازی به فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسـلامی ایران و انجام عملیات ثامن الائمه (ع) کـه بـه شکسـت حصـر آبـادان معروف شد هماهنگی سپاه و ارتش بیشتر و ارتباط فرمانــدهان این دو قوا تنگتر و محکمتر گردید و زمینه های تبیین استراتژی جدید در جنگ با هدف آزادسازی مناطق تحت اشغال دشمن فراهم شد.   

 

ابزار هدایت به بالای صفحه