شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
توکل
توکل

دو ماه پیش از عملیات توکل در منطقه عمومی آبادان عملیات دیگری در همین منطقه به شکست انجامیده بود. فرمانـدهان سـتاد ارونـد و سـتاد مشترک ارتش بر آن شدند تا برای شکست محاصره چهار ماهه آبادان و بازپس گیری منطقه شرق رود کارون و پس راندن دشمن تــا مـرز بین المللی شلمچه و رود  خین  عملیات توکل را طرح ریزی کننــد و با بهره گیری از یگانهای پیاده و زرهی ارتــش از ســه محـور جاده ماهشهر­ آبادان آبادان ­ خرمشــهر و غــرب کـارون آن را به اجرا درآورند.    سرانجام در 20 دی ماه 1359 عملیات توکل توسط یگانهایی از ارتـش شماری از نیروهای سپاه و ستاد جنگهای نامنظم آغاز شد. قوای زرهی از دو محور و نیروهای پیاده از محور سوم وارد عمل شـدند. در سـه راهـی آبادان و کوی ذوالفقاریه که نیروهای پیاده تک کرده بودند خط نیروهـای عراقی درهم شکست و شماری از آنها اسیر شدند. اما بــه سـبب عدم پیشروی در دو محور دیگر این نیروها نتوانستند موقعیت خود را تثبیـت کنند و به ناچار دست به عقب نشینی زدند.   به این ترتیب عملیات توکل که در مرحله نخست موفقیت چندانی در پی نداشت در مراحل بعدی نیز با توقف حمله رو به رو گردید و ناکامی مرحله نخست سبب شد تا انجام این گونه عملیاتهای گسترده تا زمان عزل بنی صدر از مقــام فرماندهی کل قوای مسلح منتفی شود.  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه