شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
تپه های انگوش
تپه های انگوش

تداوم وضعیت نیروهاي ایراني و عراقي در غرب رودخانه کرخه بویژه در منطقه شوش چندان به نفع رزمندگان ارتش اسلام نبود.  هرچند عراقي ها نیز در این منطقه به اجبار زمین گیر و متوقف شده بودنـد ولــي براي خروج از این وضعیت در تداوم انجام سلسله عملیاتهاي محدود لشـکر 21 حمزه ارتش جمهـوري اسـلامي ایــران در ایــن محور در مورخه 1360/2/31 عملیاتي را به مدت یک روز طراحي و اجرا کرد که نسـبت به موارد مشابه بسیار موفقیت آمیزتر بوده و نتایج بهتري را حاصل نمـود. این ماموریت که تنها با یک گردان انجام گردید بــا رشـادت سربازان دلاور ضربات سختي بر دشمن وارد کرد. این عملیات همزمان با عملیـات الله اکبر در منطقه سوسنگرد انجام گرفت و در حقیقت نقش پشتیباني را انجام داد.نتیجه:­ تپه هاي مشرف به آبادي انگوش به تصرف رزمندگان اسلام درآمـد و تثبیت شد و سرپل منطقه غرب شوش نیز توسعه قابل ملاحظه اي یافت.­ بیش از 210 نفر عراقي کشته و حدود یکصد و پنجـاه نفـر مجـروح و 126 نفر نیز به اسارت درآمدند.­ 2 دستگاه تانک به همراه 3 قبضه خمپـاره انـداز و 2 دســتگاه خودرو منهدم گردید.­ مقادیر قابل توجهي سلاح مهمات وســایل و تجهــیزات دشمن به غنیمت درآمد.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه