شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم مجتبی ذوالفقارنسب؛
[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم محمودرضا بیضائی؛
[28 / 10 / 1399] فرمانده سپاه استان قم؛
[29 / 10 / 1399] بازخوانی وضعیت ارتش، سپاه و نیرو‌های مردمی در س ...
[28 / 10 / 1399] شهید اصغر پاشاپور؛
[29 / 10 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس همدان؛
[29 / 10 / 1399] حجت‌الاسلام‌ محمد‌یاری در همایش سراسری مدیران ب ...

 

کارنامه دفاع مقدس
بیت المقدس (7)
بیت المقدس (7)

پس از تقویت دوبـاره ارتـش عـراق توســط حامیــان غربي صدام و هزینههایي که کشورهاي عربي خلیج فـارس صــرف حمایـت از رژیم عراق در رویارویي با ایران میکردند قواي مسلح این کشــور دسـت به تهاجماتي قابل توجه به محورهاي جنوبي جنگ زدند. در حالي که ایـران آماده میشد تا قطعنامه 598 سازمان ملل را به عنوان معاهــدهاي براي پایان جنگ 92 ماهه تحمیلي بپذیرد نیروهـاي دشــمن بـا پیشروي در خطوط ایران و حتي اشغال برخي مناطق وضعیت فوق العادهــاي را به وجود آوردند این در حالي بود که بسیج عمومي مـردم بـراي تهاجمـات مجدد ارتش صدام در حد بالایي بود و میبایست امتیازاتي را کــه رژیم عراق قصد داشت با قبول حالت نه صلح و نه جنگ از ایران بگیرد پـس گرفته میشد. بنابراین سیاست و تاکتیـک عملیــات  بیت المقدس 7  ­ که یک عملیات ویژه در نوع خود بود ­ به منظور پس زدن دشمن از ایـن سوي خطوط بین المللي در منطقــه عمومـي  شلمچهي  خرمشهر و در نخستین ساعات بامداد 23 خردادماه 1367 بــا رمـز  یا اباعبدالله (ع)  آغاز شد.  رزمندگان اسلام در قالب چندین گردان بسیجي با فرمانـدهي نیروي زمیني سپاه پاســداران انقــلاب اسـلامي توانستند شماري از یگانهاي ویژه و آماده دشمن را متلاشي نمایند و علاوه بر کشته و زخمي نمودن و اسارت 17200 تن از نیروهاي دشمن یــک فرونـد هواپیما را ساقط و 60 دستگاه تانک و نفربر زرهي 400 قبضه توپ 200 دسـتگاه خودروي نظامي و چندین زاغه مهمات دشمن را منهدم ســازند و شمار بالایي از تجهیزات و ادوات نظامي چند قبضه توپ و تعدادي زاغه بزرگ مهمات دشمن را به غنیمت خود درآورند.   

 

ابزار هدایت به بالای صفحه