شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
والفجر (9)
والفجر (9)

استراتژی تعقیب دشمن در جبهه شمالی بــا سلســله عملیاتی در این مناطق آغاز شد و نیروهای ایرانی توانستند به پــیروزی هـای مهمی در منطقه  چوارتا  دست پیدا کنند. چند روز پس از پایان عملیـات و تحویل خط به نیروهای پدافندي در حالی که مناطق فتح شده هنوز به طور کامل تثبیت نشده بود نیروهای عراقی در حملاتی توانستند کلیه نقاط تصـرف شده را بازپس گیرند. عراق که در این پاتک ها بـدنبال کسـب موفقیـت جدید و تا حدودی بازسازی روحی نیروهای شکست خورده اش در فـاو بود با توان بیشتری در منطقه ظاهر شد. نکته حــائز اهمیـت همزمانی عملیات  والفجر 9  با درگیری نیروها در منطقه فـاو بـود.   سپاه در حالی به عملیات والفجر 9 پرداخت که در فاو درگیر پاتک های سـنگین عـراق بود. یگان های تازه تاسیس شده سپاه ایـن عملیـات را انجــام دادند و توانستند در تهاجم خود به پیروزی هایی دست یابند. عملیات والفجـر 9 در ساعت 23 و 45 دقیقه 5 اسفندماه 1364 بــا رمـز  یا الله  در شرق چوارتای کردستان عراق آغاز گردید. وسعت این عملیات در حـدود 200 کیلومترمربع بود. مناطق آزاد شده در والفجر 9 شامل چند پاسگاه مرزي بخشــی از ارتفاعــات  کانــا   شــاهکوران   تنگــه سورا   موبرا   ماماخلان  و ارتفاعات 1470 و 1489 بود.   در جریان نــبرد یک فروند هواپیما یک فروند چرخبال 20 دستگاه تانک 90 دســتگاه خودرو 10 قبضه توپ ضدهوایی و مقدار زیادی سلاح سبک و نیمه سنگین دشـمن از بین رفت و یگانهای منهدم شده دشمن شامل 3 گردان رزمی 1 تیپ کماندویی 1 گردان توپخانه و 1 گردان تانک مـی شـد. تعـداد کشـته و زخمی ها و اسرای دشمن به 2750 نفر رسیدند. مقداری سلاح سـبک و نیمه سنگین و انواع مهمات نیز به غنیمت نیروهای خودی درآمد.   به این ترتیب عملیات والفجر 9 نشـان داد کـه در صـورت گشــودن دو جبهه همزمان بر علیه ارتش عراق توان دشمن تجزیه می شود و قادر نخواهد بود در دو جبهه مجزا به طور همزمان به مقابله برخیزد.   

 

ابزار هدایت به بالای صفحه