شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
نصر 3
نصر 3

تیپ 40 سراب از نیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایران در منطقه میان تنگ واقع در حوالي سومار عملیات نصر 3 را در تداوم عملیاتهـاي محدود نیروهاي خودي طرح ریزي و اجرا نمود. از آنجا کــه هـدف این عملیات عمدتاً انهدام دشمن و وارد آوردن ضــایعات و تلفــات بود لذا نیروهاي ایراني از استقرار در مواضع دشمن و تصرف آن خودداري کردند.  عملیات نصر3 هرچند به صورت محدود اجــرا گردیــد ولي رزمندگان اسلام توانستند در مدت بسیار کوتاهي به کلیه اهداف خود دست یابند.نتیجه:­ انهدام کامل یک گردان عراق.­ آسیب رساني به سه آتشبار (توپخانه).­ 4 دستگاه تانک 4 انبار مهمات ده قبضه خمپاره انداز و چندین سـنگر انفرادي و اجتماعي از ضایعات عراق بود.­ 300 نفر از عراقي ها کشته و زخمي شــده و 8 نفــر نـیز به اسارت درآمدند.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه