شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم مجتبی ذوالفقارنسب؛
[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم محمودرضا بیضائی؛
[28 / 10 / 1399] فرمانده سپاه استان قم؛
[29 / 10 / 1399] بازخوانی وضعیت ارتش، سپاه و نیرو‌های مردمی در س ...
[28 / 10 / 1399] شهید اصغر پاشاپور؛
[29 / 10 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس همدان؛
[29 / 10 / 1399] حجت‌الاسلام‌ محمد‌یاری در همایش سراسری مدیران ب ...

 

کارنامه دفاع مقدس
نصر (9)
نصر (9)

جنگ بر روی زمین و با فروکش کــردن بحــران خلیـج فارس و پایان درگیري های دریایی ناوهای آمریکایی با ایران دوبــاره دارای اولویت و مورد توجه فرماندهان واقع شد. از سوی دیگر اجرای عملیاتهایی چـون  کــربلای 10  و  نصــر 4  در جبهــه شـمالی و مشخصاً محور شرق رودخانــه  قلعــه چــولان  تــا بلندی های  سورکوه  استان سلیمانیه کردستان عراق زمینه را برای گسترش و پیشــبرد مواضــع خودی به سمت غرب و در دل کوه های مرتفع منطقه و کوتاه کردن دســت افراد ضدانقلاب و مخالف از خرابکاری در درون خاک ایران فـراهم ساخت.   همچنین نزدیک ساختن خطوط نیروهای منظم خودی در داخل کشـور و نیروهای نامنظم قرارگاه  رمضان  و کردهای معارض عــراق با یکدیگر به انجام عملیات  نصر 8  بستگی پیدا کرد. برای نفوذ به قلـب دشمن در این محور می بایست از رودخانه قلعه چولان عبور صورت می گرفـت و عبور از این رودخانه مشروط به در دست گـرفتن کـوه  گـرده رش  بود بنابراین نیروهای خودی با هدف فتح این قله و گسترش حضور نیروهای خودی در غرب شهر  ماووت  عراق در ساعت 1 و 16 دقیقـه بامداد روز 29 آبان ماه 1366 با رمز  یا محمد بـن عبـدالله ادرکـنی  از سـه محور کوهستانی به مواضع نیروهای عراق حمله ور شـدند. رزمنـدگان نـیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بســیجیان همگــی تحت امر قرارگاه  نجف  پس از 5 تـا 8 ســاعت راهپیمـایی در مسیرهای صعب العبور و مالرو زیر  بلندي های مورد نظر استقرار یافته و همزمان با اعلام رمز عملیات به طور هماهنگ یورش خود را آغاز کردند. یک ساعت پس از شروع حمله در همان تاریکی شب سه قله حیـاتی و مهـم منطقـه را آزاد و مقر قرارگاه تاکتیکی تیپ 39 و گردان یک این تیــپ را در اختیار گرفتند. تنها مقر گردان 2 این تیپ در ادامه یال شمالی کــوه گرده رش همچنان در دست دشمن باقی ماند که آن هم در شـب دوم و در مرحلـه پایانی عملیات آزاد شد. با پاتکهــای یــک هفتـه اي دشمن نتوانست نیروهای ایرانی را به عقب براند و این نقطه های حســاس را دوباره در دست بگیرد بنابراین با تثبیت خطوط خودي شرایط برای انجام عملیات  بیت المقدس 2  در بدترین وضعیت جوی زمستان و در زیر بـارش برف و با وجود سرمای کشنده کردستان مهیا شـد.   در ایـن عملیات دو روزه علاوه بر گرفتن جای پا و ســرپل در آنســوی رودخانـه قلعه چولان و آزادسازی شهر ماووت 4 روستا نیز آزاد و چندین دستگاه تانک و نفـربر زرهی ده ها دستگاه خودروی نظامی انواع ماشین های مهندسـی و راه سازي چندین قبضه آتشبار توپخانه و شماری انبار مهمات منهـدم و 4 تیپ پیاده 3 گردان توپخانـه 2 گـردان کمانـدویی و 1 گروهـان تانـک ارتش عراق نیز متلاشی شد. و بیش از 2200 تــن از نیروهـای دشمن کشته و زخمی شدند و چند دستگاه تانک یــک دستگاه رادار  رازیت  و مقداری سلاح و مهمات به غنیمت رزمندگان اسلام درآمد.   

 

ابزار هدایت به بالای صفحه