شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
نصر (5)
نصر (5)

نیروی زمینی سپاه پاسداران انقـلاب اسـلامی بــرای تصـرف و تامین بخشی از بلندي های مشرف بـه شـهر و منطقـه  قلعـه دیـزه  عراق در جبهه شمالی (کردستان ایران) عملیات  نصر  5  را طــرح ریزی نمود و در روز 3 تیر ماه 1366 با رمـز  یـا زهـرا  در منطقـه ای بـه وسعت 20 کیلومتر مربع به اجرا گذاشت.   در این حمله محدود و کوتاه مدت علاوه بر آزادسازی بلنـدی هـای مهـم منطقــه و دشـت  بوجار  و شماری از روستاهای مرزی هر دو کشور بیش از 1100 نفر از قوای دشمن کشته  زخمی و اسیر شدند. تا زمان این عملیات بیشتر حمله ها از سمت جبهـه شمالی و میانی در فصل تابستان انجـام مـی شـد و بـر عکـس بیشـتر عملیاتهای جبهه جنوبی در فصل زمستان صورت می گرفت اما پـس از عملیات نصر 5 عملیات سخت و خطرنــاکی چـون  بیت المقدس 2  در فصل زمستان و اوج سرمای مناطق کوهســتانی و  بیت المقدس 7  در گرمای طاقت فرسای خوزستان به اجرا درآمد و نتیجـه مثبــت داد. این موفقیت نشانه انعطاف و پشت کار نیروهای ایـرانی در انجـام هـر نـوع عملیات در هر منطقه بود. همچنین در جریان عملیات نصــر 5 تعدادی سلاح سبک و نیمه سنگین به غنیمت نیروهای خودی درآمد.  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه