شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
نصر (3)
نصر (3)

نیروي زمیني ستاد مشترک ارتش ایــن عملیــات محدود و نفوذي را همانند عملیات نصر 2 به اجرا درآورد. هـدف از انجـام عملیـات  نصر 3  انهدام توان رزمي دشمن در منطقه  زبیدات  در جنــوب محور عملیاتي دهلران بود. نیروي زمیني ارتــش در روز 27 خردادمـاه 1366 از محور مذکور به درون خاک عراق پیشروي کرده و ضــمن منهـدم نمودن 20 دستگاه تانک و نفربر زرهي چندین انبار مهمات و شماري خودرو نظامي دشمن 7 گردان رزمي ارتش عـراق را متلاشـي سـاخته و بـا کشـته و زخمي و اسیر نمودن 160 تن از نیروهاي بعثي و با بـه غنیمـت درآوردن چندین توپ و ادوات جنگي و شماري خودرو و دهها قبضه سلاح سـبک از دشمن به خاک ایران و خطوط جبهه خودي بازگشتند.    

 

ابزار هدایت به بالای صفحه