شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
مهدی (عج)
مهدی (عج)

ارتفاعات آهنگران و تپه 654 در منطقه عمومــي ســرپل ذهاب که در اشغال عراق بود هدف عملیات مهدي (عج) قرار گرفــت نـیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایران با تشکیل تیپ هاي تکاور 25 35 45 از گردانهاي تکاور لشکرهاي تابعه خود توانسته بود نیروي قابل توجهي را سازماندهي کند که بتواند با تحرک مناسب عملیات هاي مستقل را انجام دهد.  قرارگاه لشکر 81 زرهي کرمانشاه با ارائه طرحي ضـمن پدافند از منطقه واگذاري به منظور انهدام نیروهاي دشمن و تسهیل عملیات هـاي آینده در منطقه غرب کشور مأمور گردید ارتفاعات آهنگران را تصـرف و اشغال نماید. عملیات مذکور در آخرین روز اسفندماه سال 1366 ساعت 10 شب آغاز گردید و در یکم فروردین مــاه ســال 1367 پایان یافت. تلاش رزمندگان اسلام و سربازان جان بــرکف در تسـخیر سنگرهاي اولیه دشمن از جمله صحنه هاي بسیار ارزشمند دفاع مقدس اسـت کـه هرچند به تثبیت اهداف تعیین شده به طور کامل منجر نشد ولي ثمـرات ارزشمندي را به ویژه در کسب تجربه براي تیپ هاي تازه تشکیل شـده فراهم آورد.  نتیجه:­ نیروهاي خودي موفق به نگهداري هدف هاي پیش بیني شده نشـدند. ولي یک گردان کماندویي و گردان پیاده دشمن به استعداد 50% منهـدم شد. ­ تعداد قابل توجهي کشته و زخمي و 22 نفر از عراقي هــا بـه اسارت درآمدند . ­ تعداد قابل توجهي از ادوات جنگي دشمن منهدم گردید.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه