شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
مطلع الفجر
مطلع الفجر

عملیات  مطلع الفجر  از سلسـله عملیاتهــای  دوره آزادسازی  به شمار مــي رود کــه در منطقــه  گیلانغــرب  و  شیاکوه  با هدف آزادسازی ارتفاعات غرب شهر گیلانغرب­ جبهه میانی­ صــورت پذیرفت.   خط خودی در جبهه میانی به اهمیت جبهه جنوب نبوده و توسط سـتاد سـپاه منطقه 7 غرب کشور و قرارگاه ارتش اداره می شد. عراق نــیز بالاترین توان و ماشین جنگی خود را در جبهه جنوب به کار می گرفت بنـابراین استعدادی که در این عملیات از آن بهره گرفته شد بـه انــدازه عملیات جنوب نبود.   حمله با رمز  یا مهدی (عـج) ادرکنی  در 20 آذر ماه 1360 و با فرماندهی و همکاری مشترک سپاه پاسداران و ارتش اجرا شد و بـه آزادسازی موقت بلندی شیاکوه و  بر آفتـاب  انجامیـد. ولـی پاتـک های سنگین عراق و نبود پشتیبانی و حمایت کافی از نیروها به دلیــل فاصله چشمگیر خط مقدم با خطـوط عقبـه موجــب شــد تا پس از 17 روز مقاومت و حفظ مناطق آزاد شده بار دیگر این مناطق به اشـغال دشـمن درآید. در این گیر و دار  غلامعلی پیچک  فرمانـده محـور  تنگه کورک  و معاون عملیات ستاد سپاه منطقه 7 غرب کشور به شهادت رسید. با ایـن وجــود در طــی چنــدین روز درگـیري شماری از بلندیهای منطقه و روستاهای اشغال شده از دشمن پس گرفته و پاکسازی شد که مهمترین آنها دشت گیلانغرب  تنگـه حاجیــان  روستاهای  کمار   گور سفید  و  چوار  بودند. علاوه بر این 2 فروند هواپیما 1 فرونـد چرخبـال و شماری از ادوات سنگین و نیمه سنگین و 14 گردان از نیروی مخصوص دشـمن منهدم و تعداد 2150 تن از نیروهای بعثی کشته زخمی و اسیر شدند.  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه