شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم مجتبی ذوالفقارنسب؛
[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم محمودرضا بیضائی؛
[28 / 10 / 1399] فرمانده سپاه استان قم؛
[29 / 10 / 1399] بازخوانی وضعیت ارتش، سپاه و نیرو‌های مردمی در س ...
[28 / 10 / 1399] شهید اصغر پاشاپور؛
[29 / 10 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس همدان؛
[29 / 10 / 1399] حجت‌الاسلام‌ محمد‌یاری در همایش سراسری مدیران ب ...

 

کارنامه دفاع مقدس
مسلم بن عقیل
مسلم بن عقیل

هدف از انجام عملیات  مسـلم بــن عقیــل (ع)  تصرف همه ارتفاعات مشرف به شهر  مندلي  عراق بود. این منطقه با توجه به توقـف و ناکامي در عملیات  رمضان  در شرق بصره و شیوه اي که براي حملـه از مناطق کوهستاني اتخاذ شده بود انتخاب گردید تا نقاط قوت و ضعف نیروهـاي هر دو طرف براي جنگ کوهسـتاني بـه دسـت آیــد. هـدف دوم تأمین مرزهاي جبهه میاني و آزادسازي بخشي از خاک ایران و پس زدن عراق از غرب شهر  سومار  بود . این عملیات با همکــاري سـپاه و ارتش و با رمز  یا ابوالفضل العباس (ع)  در تاریخ 9 مهرماه 1361 به اجـرا درآمد.   در مرحله نخست نیروهاي ایراني بخوبي پیش رفتند و در مراحل بعـدي از سرعت پیشرویشان کاسته شد و علي رغم پاتکهاي ســنگین دشمن سرانجام مواضع فتح شده تثبیت گردید. در این عملیات یک روزه بیـش از 100 کیلومتر مربع از خاک ایران آزاد و حدود 30 کیلومتر مربع از خاک عراق تصرف شد. نیروهاي خودي ضمن تأمین دشت ســومار بـر تنگه هاي مرزي مسلط شدند. شهر مندلي نیز در دیــد و تــیررس آنان قرار گرفت و امکان پیشروي به عمــق خــاک عــراق فراهم و آسان شد.   نیروهاي عراقي در جریان عملیات و پاتکهــاي خــود تعداد 1275 تن کشته زخمي و اسیر بجا گذاشـتند. همچنیـن یـک دســتگاه رادار یک دستگاه ردیاب صوتي توپخانه  3 دستگاه لـودر و بولدوزر   دي ­ 8  و 3 قبضه توپ 100  میلیمتري  آنان به دست نیروهاي رزمنده ایـران افتاد و 79 دستگاه تانک و نفربر از جمله چند دستگاه تانک پیشـرفته  تي ­ 72   20 دستگاه خودرو 3 دستگاه لودر و 3 قبضه کاتیوشاي دشمن نـیز بـه همراه 7 فروند هواپیما منهدم و ساقط شد.  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه