شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
مرصاد
مرصاد

رژیم عراق با بکارگیری گسترده سلاحهای شیمیایی در جبهه های جنگ و موشکباران  شهرها توانست شرایط جنگ را به نفع خود تغیــیر دهد. این در حالی بود که کارشناسان نظامی و سیاسی ایران سرگرم بررسـی و پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیــت ســازمان ملـل متحد بودند و سرانجام این قطعنامه در تــاریخ بیســت و هفتـم تیرماه 1367 مورد موافقت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.  چهار روز پـس از پذیرش قطعنامه سازمان ملل قوای رژیم بغداد در 31 تیرماه 1367 بـه منظـور تصرف بخش هایی از ایران تجاوز گسترده ای را آغاز کردنــد ولـی با ایستادگی رزمندگان خودی بخش وسیعی از منــاطق جنوبـی کشور از خطر سقوط نجات پیدا کرد.  همچنین ارتش عراق در جبهه هـای میانی نیز دست به تحرکاتی زد که تا حدی می توانست برای تمامیت ارضـی و استقلال کشور ما خطری جدی به حساب آید. هــدف دشـمن در جبهه میانی زمینه سازی برای هجوم سازمان مجاهدین خلق یا همان منافقین بود.  در این جبهه ارتش عراق با حملـه بـه خطـوط پدافنـدی نیروهاي ایراني آنها را سرگرم کرده بـود تـا نیروهـای منــافقین بتواننـد پس از شکسته شدن خط به وسیله ارتش عراق از نقطه دیگری حرکت خود را آغاز کنند. بدین ترتیب نیروهای منافقین پس از تصرف جبهــه نیروهای ایرانی در منطقه سرپل ذهاب به دست ارتش عراق بدون آنکه با مـانعی روبرو شوند سوار بر خودروها به سوی کرمانشاه حرکت کردند و تا تنگه  چهارزبر  پیش آمدند. این حرکت سریع و حساب شده دشـمن طراحان جنگ و رزمندگان را غافلگیر کرد. به محض رسیدن خبر هجوم منافقین و ارتش عراق به شهرهای مختلف کشور خیل عظیمی از نیروهای داوطلب به سوی جبهه ها روانه شدند. همین امر محاســبات دشـمن در تصرف بخشی از کشور ایران را برهم زد.  در حالی که هنوز توقف حملات ارتش عراق در جنوب کشور قطعی نشده بود بخشی از نیروهای رزمنده جنوب راهی غرب کشور شدند تا همراه مـردم بسـیج شــوند و تحـت عنوان عملیات  مرصاد  به سرکوب حملات عراق و منــافقین بپردازند.  عملیات مرصاد در روز 3 مردادماه 1367 با رمز  یا صاحب الزمان ادرکـنی  برای مقابله با حرکت منافقین و بازپس گـیری منــاطق اشــغال شده انجام پذیرفت. در این عملیات که با فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با پشتیبانی هوانیروز ارتش اجرا شد رزمندگان خـودی از سـه محـور چهارزبر جاده قلاجه و جاده اسلام آباد ­ پل دخــتر وارد عمـل شدند و نیروهای ضدانقلاب را در دو مرحلـه سـرکوب کردنـد.  در ایـن عملیات اگرچه منافقین تا پشت نوار مرزی عقب رانده شدند امـا قـوای ارتـش عراق ارتفاعات مرزی را همچنان در اشغال خود نگه داشتند.   در عملیات مرصاد بیش از 120 دستگاه تانــک 400 دســتگاه نفربر 240 قبضه خمپاره انداز 60 و 80 میلیمتری و 30 قبضه توپ 106 میلیمتری دشـمن منهدم شد. همچنین بیش از 20 تیپ مشترک منافقین و ارتــش عراق متلاشی شد و تعداد کشته و زخمــی هــای دشـمن از مرز 4800 نفر گذشت. در این عملیات نزدیک به یک هزار قبضه آر. پــی. جی 7 700 قبضه تیربار کلاشینکف دهها دستگاه خودرو دهها دستگاه تانک و نفربر تعدادی تجهیزات پیشرفته الکترونیکی و مخــابراتی و مقـادیری اسناد درون گروهی منافقین به دست رزمندگان اسلام افتاد.   

 

ابزار هدایت به بالای صفحه