شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
محمد رسول الله (ص)
محمد رسول الله (ص)

ی ایران و عراق در اولویت نخست قرار داشت. عملیات بزرگ و گسترده ای چون  طــریق القــدس   فتح المبین  و  بیت المقدس  در قالب ده طرح  کربلا  در حال طراحی و اجرا بود اما در جبهه شــمالی (غرب) بنا بر اولویت سوم آن و پراکندگی مواضع دو طرف نبرد به شدت و انسجام جنوب و جبهه میانی پیگیری و اجرا نمی شد. با این حال جبهه غرب هیچ گاه از وجود رزمندگان جان برکف و فرمانـدهان کارآمــد سـپاه و ارتش ایران خالی نماند چنانچه بهترین فرماندهان نبردهــای جنـوب از میان افراد کارآزموده در غرب بودند که از جمله می توان از جاویدالاثر  احمـد متوسلیان  و شهیدان  محمـد ابـراهیم همـت  و  دکتر مصطفی چمران  نام برد.   عملیات  محمد رسول الله (ص)  که با رمـز و ذکر  لا اله الا الله محمد رسول الله (ص)  روز 12 دی ماه 1360 به مدت دو روز در منطقه  بیاره  و  طویله  عـراق­ غـرب شـهر نوسـود ایـران­ صورت پذیرفت یکی از آزمونهای سخت و بزرگ چنین فرماندهانی بود.این عملیــات به منظور پــس زدن قــوای عــراق و ضدانقلاب از غرب  پاوه  و جنوب  مریوان  به پشت مرزهای بین المللی طرح ریــزی شـده بود.   عملیات محمد رسول الله (ص) نیز با با همکاری نیروهای سپاه پاسداران انقـلاب اسلامی و ارتش در دو محور مریوان و پاوه به اجرا درآمــد و رزمندگان شرکت کننده در این عملیات توانستند به بیشترین اهداف تعیین شده از جمله شهرکهای مـرزی نوسـود  هــانی گرمله   بیاره  و  طویله  عراق دست یابند. ولی عواملی همچون فقدان راههای ارتباطی و نــیز حضور نیروهای دشـمن در ارتفاعـات مشـرف بـه ایـن منـاطق پشـتیبانی از رزمندگان خط شکن را با مشکل مواجه ساخته و یگانهـای عمـل کننـده نتوانستند پیروزی و فتح خود را بر مناطق آزاد شده تثبیت کنند. بنـابراین به مواضع خود بازگشتند.   در روند این عملیات دو مقر فرماندهی از تیپ 116 و شماری از پایگاههای دشـمن در اطـراف طویلــه و بیـاره عراق منهدم و مقداری سلاح سبک و تجهیزات انفرادی به غنیمت رزمنـدگان اسلام درآمد. ضمن آنکه بیش از 1500 تن از نیروهای دشـمن کشـته و زخمی شده و یا به اسارت نیروهای خودی درآمدند.  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه