شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
محرم
محرم

پس از انجام عملیات موفق و موثر بیت المقدس فتح المبین مسلم بـن عقیل (ع) ثامن الائمه (ع) و غیره نمی بایست به عراق فرصــت خارج شدن از حالت انفعالی و دفاعی داده می شد بنابراین در طـرح عملیـات  محرم  علاوه بر آزادسازی ارتفاعـات مـرزی  حمـرین  در جبهه جنوبی و تصرف جای پا برای تهدید منطقه  العماره  عراق ایــن مـوارد نیز مد نظر فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. قـرار بـود در محور  عیـن خـوش ­ زبیـدات  در جنـوب شـرقی  دهلران  رزمندگان اسلام در سه مرحله حمله را انجام دهنــد تــا اینکـه مرحله نخست عملیات در ساعت 8 و 22 دقیقه 10 آبان ماه 1361 بــا رمــز  یا زینب (س)  به فرماندهی قرارگاه عملیاتی کربلا به اجرا درآمد. نیروهای خودی توانستند در کمتر از نیم ساعت پس از اعلام حمله در یک محور شماری از نیروهای عراقی را به اسارت درآورده و در محور دیگــر نـیز نیروهای دشمن ­ با استعداد یک تیپ ­ به محاصره درآمدند و بیشتر آنهــا اسیر شدند. در ساعت 6 صبح روز بعد ­ بجز جناح چپ منطقه عملیات ­ کلیه یگانها به اهداف تعیین شده دست یافتند.    در روز اول عملیات همه نیروها به هم ملحق شدند. تنها یگانهـای قرارگـاه چهــارم بــه خاطر طغیان رودخانه  دویرج  و فقدان پل نتوانسـتند اهـداف خـود را در منطقه  چم هندی  و  ربوط  به طور کامل تصرف نماینـد. در نتیجـه طـی این مرحله 550 کیلومتر مربع از خاک ایران از جمله ارتفاعات 400 298 پل چـم سري حوزه نفتی بیات و نهر عنبر آزاد و جاده عین خوش به دهلـران از زیر دید و تیررس دشمن خارج شد همچنین شهرک  طیب  عـراق تحت اشراف قوای ایرانی قرار گرفت. تلفات و ضایعات وارده به دشمن شـامل انهدام 8 تا 12 یگان سازمانی از 20 تا 70 درصد انهــدام 90 دستگاه تانک و نفربر 130 دستگاه خودرو سقوط 7 فروند هواپیما و به غنیمـت گرفتن 45 دستگاه تانک و نفربر 100 دسـتگاه خـودرو مقـدار انبوهـی سلاح سبک و کشته و زخمی نمودن و به اسارت درآوردن 4570 تـن از نیروهای دشمن بود.   در مرحله دوم با وجود پیروزي های مرحله نخست و از هم پاشیدگی و ضعف روحیه دشمن به لحاظ عدم موفقیت قرارگـاه چهارم در مرحله نخست و خالی ماندن جناح چپ مواضع فتح شده نـیز در معرض تهدید و پاتک دشمن بود بنابراین ترمیم رخنه به وجود آمـده ضروری می نمود. برای همین هدف مرحله دوم عملیات محــرم روز سه شنبه 10 آبان ماه 1361 در سـاعت 2 و 30 دقیقــه بامــداد آغاز شد. نیروهای خودی در ساعت 5 صبح با الحاقی که صورت گرفت محاصره دشمن را کامل کردنـد. در ایـن مرحلــه 150 کیلومـترمربع از زمینهای اشغال شده آزاد و 6 یگان دیگر عراق از 20 تا 65 درصد منهدم شـدند همچنین تعداد دیگری از نیروهای عراقی بــه اســارت درآمدند.   هدف مرحله سوم عملیات محرم تصرف همه بلنــدي هـای غربی  حمرین  و جاده ها و مراکز مهم عملیاتی و ایجاد و تأمین لازم برای جــاده آسفالته چم سري شرهانی زبیدات و جاده شوسه زبیدات ­ طیب بود. به همیـن منظور در ساعت 22 روز دوشنبه 15 آبان ماه 1361 حمله مرحله سـوم آغاز شد. نبرد گسترده به واسطه مقاومت پراکنده نیروهای ارتش عراق و عدم پاکسازی منطقه در ساعت 8 صبح سه شنبه 16 آبان ماه به پایـان رسید و در نتیجه آن 300 کیلومتر مربع از خاک عراق شامل پاسگاه های  زبیدات   شـرهانی   ابوغریـب  و همچنیـن تأسیسات نفتی شامل 30 تا 35 حلقه چاه نفت آزاد شد. همچنیــن ســازماندهی 14 تیپ عراقی حاضر در این نبرد آسیب دید.   تجهیزاتی که از ماشین جنگــی عراق از بین رفت 170 دستگاه تانک و نفربر 100 دســتگاه خـودرو 15 قبضه توپ 106 میلیمتری و 3 فروند هواپیما بود. همچنین 14 دستگاه تانـک و نفربر 150 دستگاه خودرو 51 قبضه توپ 106 میلیمتری و نیز تعـدادی از سلاح های سنگین و نیمه سنگین به دسـت رزمنـدگان اسـلام افتـاد. نیروهای عمل کننده ایران در این عملیات شـامل 4 لشـگر پیــاده یک لشکر زرهی و یک تیپ احتیاط از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یـک تیپ از نیروی زمینی ارتش بودند. نیروی زمینی تازه تأسیس شده سـپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این عملیات بخوبی از تانک ها و زره پـوش های غنیمتی بهره برداری کرد.  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه